Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

29-01-2003
Ontvangen aanvragen
17 tot 24 januari 2003

Aanvragen om bouw- en sloopvergunningen en overige aanvragen

In de periode van 17 tot 24 januari 2003 zijn de volgende aanvragen ingediend:

Musselkanaal
Marktstraat 102, aanbrengen van een lichtreclame, Schoolkade 77, veranderen voorgevel,

Stadskanaal
Europaplein 19 en 20, nieuw kozijn winkelpui
Wiekedreef 2 C, verbouw kantoor,
Wolverlei 1, plaatsen van een berging,

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen van voorgenomen bouwplannen. Inlichtingen: E.P. Hoek, T (0599) 631 605

De rayon-architect van de welstandscommissie komt op de dinsdag van alle even weken om 13.15 uur op het gemeentehuis. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Plannen die behandeld dienen te worden moeten minimaal
1 week voordat de rayon-acrhitect de gemeente bezoekt zijn ingediend bij de gemeente.

Deel: ' Ontvangen aanvragen in Stadskanaal '
Lees ook