Maastricht Aachen Airport


Persberichten

Ontvlechting Provincie Limburg en NV luchthaven Maastricht

Op donderdag 20 juni hebben gedeputeerde Jean Bronckers van de Provincie Limburg en directeur Jan Tindemans van Maastricht Aachen Airport, het contract getekend waarin de ontvlechting van de Provincie Limburg en de NV Luchthaven Maastricht financieel is vastgelegd. , 25/06/2002

Met de ondertekening van het contract koopt Provinciale Staten de toekomstige verliezen van de luchthaven af met een som van ruim 2,6 miljoen en een bijdrage voor infrastructurele investeringen van 10,5 miljoen. Met het afsluiten van dit contract is de subsidierelatie tussen de Provincie Limburg en NV Luchthaven Maastricht beëindigd. In het contract is een aantal voorwaarden opgenomen die o.a. toezien op een juiste en tijdige aanwending van de financiële middelen en de bestemming en het voortbestaan als luchthaven.

Hoofdpunten contract

- De subsidierelatie tussen de Provincie Limburg en NV Luchthaven Maastricht wordt beëindigd;

- De luchthaven moet in stand blijven op ten minste het huidige niveau;

- Gedeputeerde Staten krijgen nadrukkelijk een rol bij de selectie van nieuwe investeerders;

- De toekenning van de afkoopsom en de investeringsbijdrage is vastgelegd;

- De luchthaven moet in de periode tot en met 31 januari 2008 voor 43 miljoen investeren in infrastructuur.

Vanaf april 2001 is tussen de Provincie Limburg, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NV Luchthaven Maastricht onderhandeld over de toekenning van de investeringsbijdrage en de afkoop van de toekomstige verliesbijdragen. Het doel was te komen tot een levensvatbare, privaat geëxploiteerde luchthaven in Limburg. Op 1 februari 2002 (Statenstuk F-392) hebben Provinciale Staten hierin positief besloten. Tevens is het College van Gedeputeerde Staten gemandateerd tot uitwerking van deze toekenning in een contract met de NV Luchthaven Maastricht

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van de Provincie Limburg, telefoon (043) 389 70 65.

De integrale tekst van dit persbericht treft u ook aan op de website van de Provincie Limburg (www.limburg.nl)

Auteur persbericht: Peter Schrijen.

Indien op basis van GS-nota,
Socrates-kenmerken:
Casusnummer: 020603-0352
Documentnummer: 020603-0354

Deel: ' Ontvlechting Provincie Limburg en NV luchthaven Maastricht '
Lees ook