Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Ontwerp-agenda van de zitting 01-04 juli 2002

Maandag 1 juli 2002 (17:00-21:00 uur)

· Verslag Lehne : Verzoek om opheffing immuniteit M. Korakas
***I · Verslag Savary : Rijbeperkingen voor internationaal vervoer
***I · Verslag Turchi : Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken

· Gecombineerde behandeling - Biobrandstoffen
* · Verslag Mayol i Raynal : Accijnstarief op biobrandstoffen
***I · Verslag Ayuso González : Bevordering gebruik biotransport-brandstoffen

· Verslag Rübig : Bureau Veiligheidscontrole van Euratom (1999-2000)
· Verslag Gillig : Arbeidsnormen, sociale governance, globalisering
· Verslag Vander Taelen : Film en andere audiovisuele werken
Dinsdag 2 juli 2002 (09:00-12:30 uur - 15:00-17:30 uur - 21:00-24:00 uur)

· Gecombineerde behandeling - Begroting 2002 en 2003
· Verslag Färm : Overlegprocedure begroting 2003
· Verslag Podestà : Begroting 2002

· Gecombineerde behandeling - Spaans voorzitterschap
· Verklaring van de Commissie en verslag van de Europese Raad te Sevilla, 21-22 juni 2002

· Verklaring van de fungerende Raadsvoorzitter - Balans van het Spaans voorzitterschap

· Verslag Kauppi : Europese Centrale Bank (jaarverslag 2001)
· Gecombineerde behandeling - Voedselveiligheid van levensmiddelen en diervoeders

***I · Verslag Trakatellis : Traceerbaarheid genetisch gemodificeerde organismen en diervoeders

***I · Verslag Scheele : Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

***III · Verslag Trakatellis : Volksgezondheid (2001-2006)
***I · Verslag Lisi : Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
· Gecombineerde behandeling - Uitvoering kaderprogramma's voor onderzoek 2002-2006

***I · Verslag Quisthoudt-Rowohl : EG-Kaderprogramma Onderzoek en Ontwikkeling 2002-2006

* · Verslag Quisthoudt-Rowohl : Kaderprogramma Euratom 2002-2006
12:30-13:00 Stemmingen
17:30-18:00 Mededeling van de Commissie - Tijdens haar vergadering van vandaag genomen besluiten
18:00-19:30 Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Woensdag 3 juli 2002 (09:00-12:00 uur - 15:00-17:30 uur - 21:00-24:00 uur)

· Verklaring van de Raad : Werkprogramma Deens voorzitterschap
· Verklaringen van Raad en Commissie : Gevolgen wet ter bescherming van VS-personeel voor de transatlantische betrekkingen
· Verklaringen van Raad en Commissie : Strijd tegen de honger
· Verslag Medina Ortega : Time-sharing van onroerende goederen
***I · Verslag Wieland : Machinerichtlijn

* · Verslag Ceyhun : Bestrijding racisme en xenofobie
· Verslag Berenguer Fuster : Herziening Verordening van de Raad (economische concentraties)

* · Verslag McKenna : Visbestanden in de Zuidoostelijke Atlantische Oceaan

· Gecombineerde behandeling - Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)
· Verslag Busk : Controle uitvoering gemeenschappelijk visserijbeleid
· Verslag Attwooll : Ernstige inbreuken op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2000)

12:00-13:00 Stemmingen
17:30-19:00 Vragenuur (vragen aan de Raad)

Donderdag 4 juli (10:00-12:00 uur)

· Verslag Figueiredo : Gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)
· Verslag Schmid : Lokale dimensie werkgelegenheidsstrategie
· Verslag Van Lancker : Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

12:00-13:00 Stemmingen
15:00-15:45 Verklaring van de Commissie - Tunesië 15:45-17:30 Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties 17:30 Stemmingen

Meer informatie: Wim van Velzen.Tel. 00-33 388175623 of Eduard Slootweg, voorlichter. Tel: 00-32 75 721 280

Deel: ' Ontwerp-agenda van de EG zitting '
Lees ook