Gemeente Ede

Ontwerp-bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 6 september 2001 t/m 3 oktober 2001 het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt:

Partiële herziening van het bestemmingsplan Harskamp 'omgeving Laarweg 31-33'.

Dit plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van de bouw van een vrijstaande dan wel dubbele eengezinswoning op het perceel Laarweg 31-33 te Harskamp.

Er is één inspraakreactie binnengekomen op het inspraakplan. Naar aanleiding daarvan is het ter visie gelegen inspraakplan op onderdelen aangepast.

Het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag tot vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R. Borkent, tel. (0318) 68 06 13 van de afdeling Ontwikkeling Stedelijk Gebied.

Een ieder wordt gedurende de periode van 6 september 2001 t/m 3 oktober 2001 in de gelegenheid gesteld een schriftelijke zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE.Ede, 5 september 2001

Deel: ' Ontwerp-bestemmingsplan gemeente Ede ter inzage '
Lees ook