Gemeente Enkhuizen

Ontwerp bestemmingsplan Gommerwijk

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN GOMMERWIJK OP INTERNET.

Het ontwerp bestemmingsplan Gommerwijk ligt over de periode van donderdag 6 februari 2003 tot en met woensdag 5 maart 2003 bij het Loket bouwen & wonen in het Stadskantoor en bij de Openbare Bibliotheek aan het Kwakerspad ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen ingezetenen van de gemeente Enkhuizen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen zowel mondelijk als schriftelijk hun zienswijze omtrent het beleidsvoornemen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken

Naast het inzien bij het Loket bouwen & wonen of de Openbare Bibliotheek kunt u het ontwerp bestemmingsplan eveneens raadplegen via de hieronder geplaatste downloads.

U kunt het bestemmingsplan in PDF-formaat downloaden door op de onderstaande bestandsnaam te klikken, waarna de plankaart van bestemmingsplan Gommerwijk wordt getoond. Vanuit het renvooi op de plankaart is een link aangebracht naar de bijbehorende voorschriften. U kunt het plan, de toelichting en de voorschriften uitsluitend raadplegen.

Indien u nadere informatie over het ontwerp bestemmingsplan wenst, kunt u die inwinnen bij het Loket bouwen & wonen of bij de heer J.A. Burema, medewerker volkshuisvesting en ruimtelijke ordening tel. 0228-360188.
Productinfo bestemmingsplannen, inzage
Downloads Gommerwijk voorschriften.pdf, Gommerwijk toelichting.pdf

Deel: ' Ontwerp bestemmingsplan Gommerwijk Enkhuizen op internet '
Lees ook