Gemeente Ede

Ontwerp-bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 27 september 2001 t/m 24 oktober 2001 het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt:

'3e Partiële herziening Ede-Centrum (Hof van Gelderland/Markt)'. Deze herziening beoogt de zodanige aanpassing van een gedeelte van het bestemmingsplan Ede-Centrum dat verwezenlijking mogelijk wordt van de herontwikkeling van Hof van Gelderland en de herinrichting van de Markt en de Molenstraat (ter hoogte van de Markt).

Er is één inspraakreactie met betrekking tot dit plan kenbaar gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders.

De bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplanherziening ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u zich tevens wenden tot de heer Th. Driever, tel. (0318) 68 06 88 van de afdeling Stedelijk gebied.

Een ieder wordt van 27 september 2001 t/m 24 oktober 2001 in de gelegenheid gesteld
een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

---

Ede, 26 september 2001

Deel: ' Ontwerp-bestemmingsplan in gemeente Ede ter inzage '
Lees ook