Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 14 februari 2003

Ontwerp EU-grondwet negeert milieu

Negen Europese natuur- en milieuorganisaties*) hebben een dringend beroep gedaan op de Europese Conventie om de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling expliciet op te nemen in de nieuwe Europese grondwet. De Conventie presenteerde vorige week de ontwerptekst van het eerste deel van de nieuwe grondwet. Tot verbijstering van de organisaties ontbreken daarin de belangrijkste bepalingen over milieu en duurzame ontwikkeling die in het huidige EG-Verdrag staan.

De organisaties hebben de Conventie twee amendementen voorgesteld om de lacune op te heffen.
Een amendement betreft het grondwetsartikel over de fundamentele beginselen. De organisaties stellen voor om de tekst op te nemen van het huidige Verdrag waarin staat dat de bescherming van het milieu wordt geïntegreerd in de omschrijving en de uitvoering van het EU-beleid. Het andere amendement is een toevoeging aan het grondwetsartikel over de doelstellingen van de Europese Unie. De organisaties willen dat daarin expliciet de verbetering van de milieukwaliteit wordt opgenomen, ook met het oog op komende generaties, naast de bevordering van onder meer sociale ontwikkeling en rechtvaardigheid, en werkgelegenheid.

Het kan niet de bedoeling zijn dat de nieuwe grondwet een grote verslechtering wordt vergeleken bij het EG-Verdrag, aldus de organisaties. Dat druist in tegen het grote belang van milieu, natuur, gezondheid en leefbaarheid voor huidige en komende generaties Europeanen. Uit alle Europese peilingen blijkt hoe belangrijk de Europese burger de bescherming van natuur en milieu in Europa vindt. Het Europese milieubeleid mag zelfs een van de success stories worden genoemd van de Europese samenwerking en integratie.


*) Birdlife International, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau, Friends of Nature International, European Federation for Transport and Environment, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, World Wide Fund for Nature.

Deel: ' Ontwerp EU-grondwet negeert milieu '
Lees ook