Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


HKU Bureau PRM

Persberichten

Ontwerp Euro-postzegel door docent HKU

Utrecht, januari 1999

De Euro-zegel is ontworpen door Frederik de Wal, docent grafische vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU). Het is een 80 cents zegel, oplage 8 miljoen, gedrukt in blauw, rood, geel en zwart. Formaat 36 x 25 mm.

Frederik de Wal zegt over de zegel: De opdracht was de Euro als rekeneenheid in het Nederlandse betalingsverkeer te introduceren. In de conceptfase was mijn uitgangspunt dat de Nederlander opnieuw moet leren rekenen. Immers, de onbekendheid met de munt en de munteenheid is groot. Probleem bij de vertaling van dit concept naar een ontwerp was dat er twee waarden (de Euro en 80 cent), die niet elkaars gelijke zijn, op de zegel moesten komen. Dit zou meer vragen dan duidelijkheid omtrent de Euro opleveren. In de tweede ontwerpfase heb ik me geconcentreerd op de communicatie van het thema. Mijn doel is daarbij geweest een zegel te maken met een waardige, warme uitstraling.

Frederik de Wal (1963) doceert grafisch ontwerp en typografie aan de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving van de HKU. Hij behaalde in 1996 de titel Master of Arts aan de Royal College of Arts in Londen. Frederik de Wal is nu tien jaar zelfstandig gevestigd ontwerper, sinds 1995 met een eigen bureau in Utrecht.

Decemberzegels van Henri lucas
Eind 1998 ontwierp Henri Lucas de Decemberzegels én de Decemberpakketzegels voor PTT Post. Het is de eerste keer dat alles in handen van één ontwerper is gegeven. Dick Bruna ontwierp ooit naast de decemberzegels ook een pakketzegel. Het totaalpakket dat Henri Lucas ontworpen heeft bestaat uit de Decemberzegels, een Decemberpakketzegel voor Nederland, twee Decemberpakketzegels voor Europa en een interne kerstkaart voor de TPG postgroep en TNT. Henri Lucas is studieleider en docent van de afstudeerrichting Grafische vormgeving aan de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig grafisch vormgever.

Deel: ' Ontwerp Euro-postzegel door docent HKU '
Lees ook