Gemeente Voorschoten


Wet Milieubeheer

Ontwerp-gedoogbesluit
Burgemeester en wethouders zijn van plan om tot 1 januari 2001 een aantal milieuovertredingen door Jachtwerf Klaassen & Zn. B.V. op de vestiging aan de Hofweg 49-51 in Voorschoten te gedogen (het ontbreken van een vloeistofdichte vloer, de opslag van verfafval, verfblikken, meer gasflessen dan vergund en niet vergunde opslagruimten). Dit in verband met de te verwachten verplaatsing van de scheepsnieuwbouw en
-reparatie naar de vestiging aan de Kniplaan. De daarvoor noodzakelijke vrijstelling van het daar geldend bestemmingsplan kan nog niet worden verleend.

Ontwerp-vergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan om de op 24 maart 1991 aan Jachtwerf B. Klaassen & Zn. B.V. verleende vergunning voor een jachtwerf aan de Hofweg 49-51 in Voorschoten te wijzigen. Door de vervanging van ondergrondse opslag van olie door bovengrondse opslag van olie zijn aanvullende voorschriften nodig.

Het ontwerp van het gedoogbesluit en van de vergunning liggen vanaf 17 maart 1999 gedurende vier weken ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Voor een afspraak om de stukken buiten de openingstijden van het gemeentehuis in te zien kunt u bellen naar tel. (071) 5600 752.

Tijdens de terinzagelegging tot 14 april 1999 kunt u schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het nemen van een gedoogbesluit en/of het verlenen van de vergunning. U kunt daarbij verzoeken om uw gegevens niet bekend te maken. Als u in deze periode mondeling bedenkingen wilt inbrengen of toelichten kunt u zich melden via tel. (071) 5600 752.

Tegen ons uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld door:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigen ten opzichte van het ontwerp en

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Terinzagelegging vanaf 24 maart 1999 tot 21 april 1999: Aannemersbedrijf Jos van den Akker; Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een timmermanswerkplaats en een opslag van bouwmaterialen aan de Veurseweg 153a in Voorschoten . Dit vanwege de vervanging en vergroting van een bedrijfshal.

Ontwerp-gedoogbesluit
Burgemeester en wethouders zijn van plan om tot 1 januari 2001 een aantal milieuovertredingen door Jachtwerf Klaassen & Zn. B.V. op de vestiging aan de Hofweg 49-51 in Voorschoten te gedogen (het ontbreken van een vloeistofdichte vloer, de opslag van verfafval, verfblikken, meer gasflessen dan vergund en niet vergunde opslagruimten). Dit in verband met de te verwachten verplaatsing van de scheepsnieuwbouw en
-reparatie naar de vestiging aan de Kniplaan. De daarvoor noodzakelijke vrijstelling van het daar geldend bestemmingsplan kan nog niet worden verleend.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de op 24 maart 1991 aan Jachtwerf B. Klaassen & Zn. B.V. verleende vergunning voor een jachtwerf aan de Hofweg 49-51 in Voorschoten te wijzigen. Door de vervanging van ondergrondse opslag van olie door bovengrondse opslag van olie zijn aanvullende voorschriften nodig.

Het ontwerp van het gedoogbesluit ligt vanaf 17 maart 1999 gedurende vier weken ter inzage. Tot 14 april 1999 kunt u schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het nemen van een gedoogbesluit. U kunt daarbij verzoeken om uw gegevens niet bekend te maken. Als u in deze periode mondeling bedenkingen wilt inbrengen of toelichten kunt u zich melden via tel. (071) 5600 752.

Deel: ' Ontwerp-gedoogbesluiten Voorschoten ter inzage '
Lees ook