Gemeente Breda


VOORLOPIG ONTWERP VOOR HERINRICHTING KRUISPUNT GENERAAL MACZEKSTRAAT-KORTE PLOEGSTRAAT

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Generaal Maczekstraat - Korte Ploegstraat vrijgegeven voor consultatie. De herinrichting is nodig omdat er zich vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Bovendien is de Generaal Maczekstraat overbelast doordat teveel verkeer deze straat gebruikt op weg van en naar het centrum. Dat leidt tot opstoppingen, onveiligheid en overlast. Met de nieuwe inrichting verbetert de veiligheid en de doorstroming van het langzaam verkeer. Betrokkenen kunnen tot woensdag 1 maart op het voorlopig ontwerp reageren. De gemeente houdt een consultatiebijeenkomst op woensdag 23 februari 2000 om 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor.

De herinrichting van het kruispunt is nodig om de Gen. Maczekstraat te ontlasten van het overtollige verkeer. In het ontwerp wordt het verkeer op het kruispunt op een logische manier naar de route Korte Ploegstraat - Eggestraat - De La Reijweg geleid. Daar heeft het verkeer richting centrum een goede aansluiting op de Claudius Prinsenlaan.

Het voorlopig ontwerp voorziet in de aanleg van een T-kruising Gen. Maczekstraat - Korte Ploegstraat, beveiligd door verkeerslichten.

Het verkeer vanuit de Fatimastraat heeft de beschikking over een rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer richting Korte Ploegstraat. Na het viaduct is er nog een rijbaan om linksaf de Gen. Maczekstraat in te slaan. De bus neemt ook deze rijbaan en krijgt bij het verkeerslicht prioriteit. Het is nodig de bushaltes te verplaatsen. De bus vanaf het centrum stopt voor de nieuwbouwwoningen ter hoogte van nr. 82. Daarvoor verdwijnen er parkeervakken. Hiervoor komt compensatie in de groenstrook voor de woningen aan de Franklin Rooseveltlaan.

De doodlopende weg tussen Eggestraat en Gen. Maczekstraat (achter het Chinees restaurant) gaat aan de kant van de Eggestraat dicht en aan de kant van de Gen. Maczekstraat open. Fietsers kunnen er wel van beide kanten gebruik van maken.

De wegen die op het kruispunt uitkomen, Franklin Rooseveltlaan, Poolseweg en Kloostertuin krijgen een inritconstructie, wat aangeeft dat het andere verkeer voorrang heeft. Om dit te onderstrepen loopt het fietspad in rood asfalt daar voor langs.

Het oversteken voor de voetgangers verbetert door het versmallen van de rijbaan en het aanleggen van oversteekplaatsen bij de verkeerslichten.

De fietsers krijgen de beschikking over vrijliggende fietspaden die doorlopen in de Korte Ploegstraat en Gen. Maczekstraat en aansluiten op de bestaande fietspaden en fietsstroken.

Aan de westzijde van de Gen. Maczekstraat mogen fietsers tussen de Franklin Rooseveltlaan en de kruising in twee richtingen rijden, om veilig te kunnen oversteken. De fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt.

De bedoeling is in de loop van het jaar te starten met de uitvoering van de plannen.

Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor en bij het meldpunt Zuid-Oost.

Breda, 9 februari 2000

Deel: ' Ontwerp herinrichting kruispunt Generaal Maczekstraat Breda '
Lees ook