Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ontwerp-instructie voor gebruik pepperspray vastgesteld
Een persbericht bij het onderwerp Politie
13 juli 2001
De ministerraad heeft op voorstel van de ministers De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Korthals van Justitie de ontwerp-instructie voor de politie vastgesteld over het gebruik van pepperspray.
Pepperspray mag alleen gebruikt worden om personen aan te houden die een slag- of steekwapen dreigen te gebruiken of personen die willen vluchten. Vóór het gebruik van de spray moet de politie waarschuwen. Verder mag pepperspray gebruikt worden tegen agressieve dieren. Pepperspray mag niet gebruikt worden tegen mensen die jonger zijn dan 12 jaar of ouder dan 65 jaar, tegen zwangere vrouwen en tegen mensen die zichtbaar
ademhalingsstoornissen of andere ernstige gezondheidsklachten hebben. Het middel zal niet tegen groepen, maar alleen tegen individuele personen gebruikt worden.
Pepperspray wordt per persoon maximaal twee keer gedurende ongeveer één seconde in het gezicht gespoten vanaf minstens één meter afstand. Direct daarna wordt nazorg gegeven. De zwaarte van pepperspray als geweldmiddel is ongeveer gelijk aan de wapenstok. Net als voor de andere geweldmiddelen geldt voor pepperspray dat het alleen gebruikt mag worden als de ernst van de situatie daarom vraagt en er geen andere, minder ingrijpende manier is om een persoon onder controle te brengen. In de tweede helft van dit jaar zullen geleidelijk alle politiekorpsen van pepperspray voorzien worden. In totaal gaat het om 37.000 scherpe bussen en 60.000 oefenbussen.

Relevante links:
Folder over pepperspray
Brochure over pepperspray

Deel: ' Ontwerp-instructie voor gebruik pepperspray vastgesteld '
Lees ook