Gemeente Capelle a/d IJssel

Openbare kennisgeving 25 juli 2001

Ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2002

Het ontwerp-welzijnsprogramma 2002 is gereed en is inmiddels naar de diverse gesubsidieerde welzijnsorganisaties en -instellingen verzonden.

De procedure tot vaststelling van het welzijnsplan is dit jaar als volgt:


- Ter visie legging en mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen/schriftelijke reacties:
23 juli tot en met 26 augustus 2001.


- Bestuurlijk overleg met:
Wethouder G.J.M. van den Akker Welzijn 30 augustus 2001 16.00-19.00 uur
Wethouder J. Tammel Sport 10 september 2001 18.00-21.00 uur Wethouder R.P. Binnendijk Cultuur 10 september 2001 18.00-21.00 uur

Behandeling welzijnsjaarprogramma (incl. bedenkingen) met: Raadscommissie Sociale Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Cultuur Dinsdag 9 oktober 2001
Raadscommissie Welzijn en Educatie Maandag 15 oktober 2001 Raadscommissie Financiën, Sport en Grondzaken Dinsdag 16 oktober 2001


- Algemene beschouwingen en vaststelling begroting en welzijnsjaarprogramma 2002 door de gemeenteraad op 5 november 2001. De data van deze vergaderingen worden ook op deze gemeentepagina in de IJsselpost bekend gemaakt.

Het ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2002 ligt op de volgende plaatsen ter inzage:
. Het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111;
. de vestigingen van de bibliotheek;
. het buurthuis De Wel (Bongerd 2a) in Schenkel; . het wijkcentrum Schollevaar (Maria Danneelserf 20); . het wijkcentrum de Trefterp in Oostgaarde (Damsterdiep 58).

Voor nadere informatie over het ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2002 kunt u contact opnemen met Erik van Loon, telefoon 010- 2848366.

Deel: ' Ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2002 Capelle a/d IJssel '
Lees ook