Gemeente Capelle a/d IJssel

Openbare kennisgeving

Ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2003

Het ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2003 is gereed en is naar de diverse gesubsidieerde welzijnsorganisaties en -instellingen verzonden.

De procedure tot vaststelling van het welzijnsplan is dit jaar als volgt:


1. Ter visie legging en mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen/schriftelijke reacties:
22 juli tot en met 23 augustus 2002


2. Bestuurlijk overleg met:

- wethouder J.M. de Jong - donderdag 29 augustus 2002 van 15.00 tot 19.00 uur
(sport en sportieve recreatie, milieu-educatie).
- wethouder R.P. Binnendijk - maandag 2 september 2002 van 16.00 tot 19.00 uur
(vormings- en ontwikkelingswerk, maatschappelijke dienstverlening, minderheden,
opvang allochtone nieuwkomers).

- wethouder W.A. de Bruin - woensdag 28 augustus 2002 van 18.00 tot 21.00 uur
(informatievoorziening, muziekonderwijs, kunst en cultuur, jeugd- en jongerenbeleid, buurtwerk).


3. Behandeling welzijnsjaarprogramma (inclusief bedenkingen en de verslagen van het bestuurlijk overleg) in commissie Welzijn en Educatie in week 42 (14 tot en met 18 oktober 2002).


4. Algemene beschouwingen en vaststelling begroting (inclusief welzijnsjaarprogramma 2003) door de gemeenteraad op 4 november 2002.

Het ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2003 ligt op de volgende plaatsen ter inzage:
. het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111;
. de vestigingen van de openbare bibliotheek; . het buurthuis De Wel in Schenkel, Bongerd 2a; . het wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20; . het wijkcentrum de Trefterp in Oostgaarde, Damsterdiep 58.

Voor meer informatie over het ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2003 kunt u contact opnemen met
mevrouw E. Dekker, telefoon 010-2848392.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerp-welzijnsjaarprogramma 2003 Capelle ad IJssel '
Lees ook