Gemeente Oegstgeest

Ontwerp- welzijnsprogramma 2002

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat vanaf heden tot en met dinsdag 25 september 2001 het ontwerp-welzijnsprogramma 2002 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. In dit programma worden de structurele subsidies behandeld voor de activiteiten van instellingen, die grotendeels vallen onder de Welzijnswet.
Gedurende genoemde periode kunt u op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht eventueel uw zienswijze naar voren brengen. U kunt dit doen door schriftelijk uw reactie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest. Mocht u naar aanleiding van het voorafgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs, telefoon (071) 51 91 849.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerp- welzijnsprogramma gemeente Oegstgeest '
Lees ook