Amsterdam Oud Zuid


Ontwerp Wijkplan Oude- en Nieuwe- Pijp

Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat het Ontwerp Wijkplan Oude- en Nieuwe Pijp ter inzage is gelegd.

Het Ontwerp Wijkplan beschrijft de sterke en de zwakke kanten van de wijken op ruimtelijk, sociaal, economisch en cultureel gebied. Op grond daarvan heeft het Dagelijks Bestuur de prioriteiten aangegeven voor de komende vier jaar. Op het Ontwerp Wijkplan is gedurende de periode van inzage inspraak mogelijk.

Het Ontwerp Wijkplan Oude- en Nieuwe Pijp ligt ter inzage van 19 februari 2003 tot en met 19 maart 2003 op de volgende locaties:
* De informatiecentra aan de Karel du Jardinstraat 65 en Koninginneweg 1;

* Het wijkservicepunt Gerard Dou, Gerard Doustraat 86 van 13.00 uur tot 17.00 uur (s`maandags gesloten);

* Het wijkservicepunt Ruysdaekade, Ruysdaelkade 163 van 9.00 tot 12.00 uur;

* Het wijkservicepunt Ceintuurbaan, Ceintuurbaan 272 van 9.00 tot 12.00 uur.

U kunt gedurende de periode van ter inzagelegging over het Ontwerp Wijkplan schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u uw zienswijze wilt mailen, dan kan dit naar stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerp Wijkplan Oude- en Nieuwe- Pijp Amsterdam '
Lees ook