Persbericht van de Gemeente Lisse

Lisse financieel gezond op weg naar 2000

Lisse gaat financieel gezond een nieuw millennium in. Dat blijkt uit de ontwerp-begroting 2000 en de sluitende (meerjaren) begroting 2000-2003 die burgemeester en wethouders op vrijdag 9 juli jl. hebben verzonden aan de raadsleden. Zonder een extra verhoging van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) kan het college de komende jaren aan de slag met diverse plannen op verschillende gebieden.

Hoewel vorig jaar nog een extra verhoging van de ozb van 3% noodzakelijk bleek en ook in de jaren 2000 en 2001 eenzelfde aanpassing werd verwacht, blijkt deze op basis van de huidige gegevens achterwege te kunnen blijven. Wel stelt het college de raad voor de tarieven (evenals vorig jaar) aan te passen in verband met trendmatige stijgingen van allerlei kosten. Voor komend jaar betekent dit een aanpassing van 2%. Een sluitende (meerjaren)begroting wordt ook verkregen door verschillende daarvoor beschikbare reserves aan te wenden.

Tarieven

Als de raad daarmee instemt betalen eigenaren van woningen komend jaar ƒ 5,28 per ƒ 5.000,- waarde van de onroerende zaak (dit was in 1999 ƒ 5,18). Voor gebruikers van woningen is dat ƒ 4,23 (dit was in 1999 ƒ 4,15). Eigenaren van niet-woningen (bedrijven) betalen ƒ 6,32 (was ƒ 6,20) en gebruikers betalen ƒ 5,06 (was ƒ 4,96). Wie zowel eigenaar als gebruiker is , betaalt de som van beide aanslagen. De afvalstoffenheffing bedraagt in 2000 voor een meerpersoonshuishouden ƒ 452,40 en voor een eenpersoons- huishouden ƒ 336,-. Voor meerpersoonshuishoudens blijft de jaarlijkse verhoging van ƒ 40,- om te komen tot een kostendekkend tarief noodzakelijk. Voor eenpersoonshuishoudens kan deze komend jaar achterwege blijven. Het rioolafvoerrecht bedraagt volgend jaar ƒ 172,20 per aansluiting. Dat is ƒ 5,- meer dan dit jaar en is de gebruikelijke jaarlijkse verhoging om geleidelijk tot een kostendekkend tarief te komen. De hondenbelasting bedraagt komend jaar ƒ 126,- voor één hond. Een tweede en volgende hond kost ƒ 195,-.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerpbegroting Lisse financieel gezond op weg naar 2000 '
Lees ook