Gemeente Zwolle


Ontwerpplannen theater naderen eindfase


Datum uitgave: 11-02-2003

Onderwerp: kunst & cultuur

De laatste maanden is er veelvuldig geschreven en gesproken over de bouwplannen voor de grote podiumaccommodatie op het Noordereiland. Wanneer wordt deze Zwolse droom nu echt werkelijkheid, hoe gaat dit gebouw er straks uitzien en wat heeft de GPA te maken met Praag?

Schouwburg Odeon voorziet al jarenlang in een uitgebreid theateraanbod in onze stad. Voor grote producties zoals musicals, opera 's of grote balletgezelschappen is geen geschikt podium in de stad te vinden. Liefhebbers van dit genre moeten uitwijken naar andere steden. In maart 2000 is daarom besloten een Grote Podiumaccommodatie te bouwen.

Uniek ontwerp
Samen met Greiner van Goor architecten is vervolgens een voorlopig ontwerp gemaakt. Door een vrijwel unieke oplossing is de theaterzaal geschikt voor zowel theatervoorstellingen, musicals, ballet, en opera, als ook symfonische concerten. De zaal is zo groot dat ook bij concerten sprake is van een goede natuurlijke akoestiek. Om bij theatervoorstellingen meer intimiteit in de zaal te krijgen, kan voor die voorstellingen de zaal kleiner gemaakt worden door een beweegbaar plafond te laten zakken. De akoestiek past zich dan aan bij de eisen van het theater. Omdat de GPA zowel een concert- als theaterzaal tegelijk is, is ook een grotere toneelopening nodig dan normaal gesproken nodig is voor alleen een theaterzaal. Bij concerten wordt de grootst mogelijke toneelopening gebruikt, zodat de zaal en het toneel één geheel worden. Voor theatervoorstellingen wordt de toneelopening kleiner gemaakt met beweegbare panelen. In Nederland is nog geen theater te vinden waar dit principe toegepast is. Het concept van de GPA is zelfs zo bijzonder dat er interesse is getoond om het schaalmodel van de zaal van de GPA te laten zien op een internationale tentoonstelling van decorontwerpers en theatervormgevers in juni in Praag. Greiner van Goor is uitgenodigd om er in Praag meer over te vertellen. Ook in architectonische zin sluit het ontwerp goed aan bij de overige bouwwerken op het Noordereiland: het Spinhuis (de historische gevangenis) en het Flevogebouw.
Kortom het ontwerp laat een zaal zien waarmee Zwolle haar culturele aanbod op een niveau brengt dat past bij een stad van ruim 110.000 inwoners met een belangrijk regiofunctie op cultureel gebied.

Financiële haalbaarheid
Een dergelijk grootschalig project brengt financieel grote consequenties met zich mee. Het eerste voorlopig ontwerp liet een grote overschrijding van het budget zien. Inmiddels is het grootste deel van die overschrijding teruggebracht. Onder andere door wijzigingen in het ontwerp. Zo is de garderobe bijvoorbeeld uit de kelder verplaatst naar de begane grond waardoor het gebouw kleiner en goedkoper kon worden en is ook het achtertoneel kleiner geworden dan aanvankelijk was getekend. Daarnaast heeft de raad inmiddels besloten de overschrijding door prijsstijgingen en hogere rentekosten toe te voegen aan het beschikbaar gestelde budget.

Financieringsmodellen
De afgelopen maanden is ook onderzocht wat de beste manier is om de bouw van het theater te financieren. Daaruit zijn twee mogelijkheden gekomen. In de eerste plaats het oorspronkelijke idee waarbij de gemeente zelf investeert in de GPA, dus eigenaar is en ook eigenaar blijft en zodoende ook het theater exploiteert in de toekomst. Hierbij houdt de gemeente dus alle zeggenschap over het theater, maar zij draagt ook de alle verantwoordelijkheid. Een tweede optie is om het eigendom en de bouw uit handen te geven, waarbij dus een private partij investeert in de GPA. Als het theater klaar is, huurt de gemeente het pand weer terug. Hiervoor zijn verschillende constructies mogelijk. Deze opties worden de komende periode verder uitgewerkt. In april van dit jaar neemt het college van burgemeester en wethouders hierover een definitief besluit.

Bron: afdeling communicatie
Datum van 11-02-2003 tot 24-02-2003

Deel: ' Ontwerpplannen theater Zwolle naderen eindfase '
Lees ook