RIVM

VPR-pb 06/99
Bilthoven, 14 mei 1999

RIVM, Bio Farma en Rhein Biotech: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van combinatievaccins voor ontwikkelingslanden

RIVM (Bilthoven), Bio Farma (Bandung, Indonesie) and Rhein Biotech (Maastricht) tekenen vandaag een samenwerkingsover-eenkomst voor een ontwikkelingsprogramma van combinatievaccins met Difterie, Kinkhoest, Tetanus (DKT)- Hepatitis B.

Het gaat om een pre-klinische formuleringsstudie naar de haalbaarheid van het mengen van recombinant Hepatitis-B (rHBV) vaccin van Rhein Biotech met het DKT vaccin dat Bio Farma produceert.

Het lange termijn doel van de samenwerking is de lokale productie van een geregistreerd DKT-rHBV vaccin voor grote schaal toepassing in het nationale vaccinatieprogramma in Indonesie. Een andere vaccincomponent: geconjugeerd Haemophilus influenzae type b (cHib), wordt op dit moment door het RIVM ontwikkeld in samenwerking met Bio Farma en wordt mogelijk ook toegevoegd aan dit DKT-rHBV combinatievaccin.

RIVM en het Publieke Sector Vaccin Netwerk

RIVM pleit al jaren voor een mondiaal netwerk van samenwerkende publieke sector vaccinproducenten: het Publieke Sector Vaccin Netwerk (PSVN), met als doel het delen van kennis, de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe vaccins voor immunisatie programma's, en de overdracht van kennis en technologie ("Technology Transfer") naar nieuwe jonge vaccin producerende overheidsinstituten in ontwikkelingslanden.

De ontwikkeling van een DKT-rHBV combinatievaccin past in deze strategie en het maakt gebruik van de huidige hoeksteen van het PSVN: de bestaande alliantie tussen Bio Farma in Indonesie en het RIVM. RIVMâs ervaring met combinatievaccins gaat terug tot het begin van de jaren zestig toen het instituut (als een van de eerste ter wereld) een DKT-polio (IPV) vaccin ontwikkelde voor het Nederlandse Immunizatie Progamma.

Bio Farma

Bio Farma, the enige humane vaccinproducent in Indonesie, produceert DKT vaccins voor de gehele Indonesische bevolking. Reeds geruime tijd wordt Bio Farma door het RIVM geassisteerd in het verbeteren van de DKT productiecapaciteit om zelfvoorzienend te worden. Bio Farma wordt internationaal gezien als een van de weinige publieke sector vaccinproducenten met een hoge levensvatbaarheid. Bio Farma hoopt in 1999 een officiele WHO certificatie te verkrijgen voor zijn DKT productie. De WHO-certificatie voor de mazelen en polio vaccin productie kregen zij al in 1998.

Rhein Biotech

Rhein Biotech, in 1985 opgericht als een spin-off van de Universteit van Düsseldorf, beschikt over een patentrechtelijk beschermde technologie voor hoog-efficiente productie van eiwitten via genetic engineering. Deze technology is gebaseerd op Hansenula polymorpha: een gist dat zuivere producten oplevert zonder pathogenen en toxinen en welke zeer geschikt is voor industriele productie tegen lage kosten. Rhein Biotech concentreert zich op dit moment op Hepatitis B vaccin en beschikt hiertoe over de complete know-how van research and development tot en met productie en marketing via joint ventures in Azie, Zuid Amerika en Portugal. Rhein Biotech's Hansenula polymorhpa technology is geregistreerd in een aantal landen voor de productie van monovalent rHBV vaccin.

Internationale Vaccin Strategie

WHO, Wereld Bank, UNICEF, UNDP en de Rockefeller Foundation, hebben (onder de vlag van het "Children's Vaccine Initiative" (CVI)), jarenlang gepleit voor de introductie van nieuwe vaccins zoals rHBV en cHib in ontwikkelingslanden tegen betaalbare prijzen. Door deze samenwerkingsovereenkomst worden de lokale productiemogelijkheden binnen Bio Farma versterkt, waardoor combinatievaccins ter beschikking komen voor het nationale Indonesische vaccinatie programma. Recentelijk is de Wereld Bank onder andere samen met de WHO en UNICEF begonnen met de voorbereiding van een nieuwe, gericht op kinderen, "Vaccine Development and Delivery: Partnership for the 21th century". Dit nieuwe wereldwijde samenwerkingsverband zal de verbetering van immunisatieprogramma's ten behoeve van de volksgezondheid in ontwikkelingslanden sterk moeten bevorderen. Daarvoor kan ze gebruik maken van fondsen van onder andere de Wereld Bank en de Bill Gates Vaccine Program Foundation.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voorlichting en PR
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

tel. 030-2742560/3005 fax 030-2744441
e-mail: Annette.Lijdsman@rivm.nl

Deel: ' Ontwikkeling combinatievaccins voor ontwikkelingslanden '
Lees ook