Gemeente Appingedam

gemeente appingedam - Feb 23 1999 - 10.48
ONTWIKKELING OLING
In korte tijd is Oling uitgegroeid tot een moderne nieuwbouwwijk. De tweede fase van Olingermeeden sluit hierop aan. Een locatie, landelijk gelegen en toch op een steenworp afstand van het centrum. Dit voorjaar zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken van de tweede fase. Per 1 juli 1999 zullen de eerste woningen kunnen worden gebouwd. Geen 2/1-kap bouwmogelijkheden.
Vanwege grote belangstelling voor de bouw van vrijstaande woningen en gezien het op dit moment redelijk aanbod van 2/1-kap mogelijkheden in Appingedam, is besloten dat in het nieuwe uitbreidingsplan Olingermeeden alleen kavels zullen worden aangeboden voor de bouw van vrijstaande woningen. Belangstellenden voor 2/1-kapwoningen kunnen terecht aan de Opwierderweg (16 stuks), Olingermeeden (16 keer), op het Hipposterrein en in de wijk Opwierde (24 stuks aan de Brucherusstraat).

Aantal kavels
In totaal zullen er in de nieuwe fase van Olingermeeden 35 kavels worden aangeboden voor de bouw van vrijstaande woningen. Zes kavels zijn toegewezen aan bouwbedrijf Kooi te Appingedam, acht stuks aan Groothuis te Almelo en twee aan bouwbedrijf Niehof/Hund te Appingedam. De gemeente zal zelf 19 kavels aanbieden.

Belangstelling.
Er hebben zich op dit moment ruim 50 personen gemeld voor een kavel. De belangstelling is dus zeer groot. Voor de gemeente een bewijs dat het prima wonen is op Oling.

Vierkante meterprijs/kavelgrootte.
De m2-prijs varieert van f 170,-- tot f 182,-- incl. BTW. De kavelgrootte varieert van ongeveer 450 m2 tot 600 m2.

Aanwijs kavels.
De aanwijs van de kavels vindt plaats naar datum van aanmelding door belangstellenden.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot S. Arends, medewerker sector Stadsbeheer, bureau grondzaken. (0596) 691175.

Deel: ' Ontwikkeling nieuwbouwwijk Oling Appingedam '
Lees ook