EIM

Persbericht

Wat is de ontwikkeling van het aantal ondernemers?

11-2-03

nummer: 2180

Er is vanuit de onderzoekswereld en de beleidswereld behoefte om het begrip 'ondernemerschap' een plaats te geven in de economische modellen. Binnen het EIM Scales programma (Scientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs) is het mogelijk de ontwikkeling van ondernemerschap te bestuderen. In deze documentatie beschrijven we de huidige versie van de module die EIM hierbij hanteert.

Op basis van gegeven economische ontwikkelingen is het met de module mogelijk te bekijken welke kant het opgaat met ondernemerschap. Zijn de huidige economische vooruitzichten gunstiger of minder gunstig voor ondernemerschap? Met de module kunnen tevens diverse economische scenario's doorberekend worden, waarin onderscheid gemaakt wordt naar sector en grootteklasse. De module is met name geconstrueerd in aansluiting op het bij EIM ontwikkelde PRISMA model zoals gedocumenteerd in De Wit (2001), maar kan in feite aangesloten worden op elk ander macro-economisch model. Deze documentatie besluit met een toepassing. Er worden prognoses gegeven voor de ontwikkeling van ondernemerschap in de periode 2003-2006.

U kunt het onderzoeksrapport gratis downloaden op de kennissite www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 079 341 36 34

Deel: ' Ontwikkeling van het aantal ondernemers '
Lees ook