Fugro N.V

Ontwikkelingen bij Fugro in eerste halfjaar 2002 bevredigend

In het algemeen zijn in de eerste zes maanden van 2002 de ontwikkelingen voor Fugro N.V. in overeenstemming met de verwachtingen en is de omzet duidelijk gegroeid. De situatie in de meeste markten blijft gunstig en het investeringsniveau in de olie- en gasmarkt ligt zoals verwacht op hetzelfde niveau als vorig jaar met een accent op ontwikkelingen in diepwater.

De vooruitzichten van de business line Development & Production en de integratie van de verschillende onderdelen binnen deze groep zijn veelbelovend. De resultaten van deze business line zullen echter het eerste halfjaar achterblijven bij de verwachtingen als gevolg van lage verkopen vanuit de multiclient seismische database. De verwachtingen hiervoor in het tweede halfjaar zijn beter.

Deze week heeft Fugro de grens van één miljoen gevlogen lijnkilometers gepasseerd voor het Airborne Survey project in Saoedi-Arabië. Hiermee is meer dan de helft van het geplande aantal kilometers gevlogen en is het project op schema. Operationeel zijn er momenteel voldoende projecten geïdentificeerd, maar wordt de uitvoering in een aantal gevallen door trage besluitvorming bij opdrachtgevers uitgesteld. De consolidatiefase voor de Airborne Survey activiteiten is nagenoeg afgerond.

Zoals aangekondigd lopen de routeplanningswerkzaamheden voor de onderzeese kabelmarkt verder terug. Als gevolg hiervan worden de eerder voor de kabelmarkt ingezette mensen en middelen weer ingezet ten behoeve van de olie- en gasmarkt.

Naar verwachting zal het nettoresultaat vóór afschrijving goodwill over de eerste helft van het jaar een stijging van ten minste 10% laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Fugro zal haar resultaten over de eerste helft van 2002 op 16 augustus 2002 presenteren alsmede een voorspelling geven van het resultaat over het gehele jaar.

Fugro Chance Inc. (Lafayette, LA, VS) heeft een vijfjarig contract gesloten met een waarde van US$29,5 miljoen.
De opdrachtgever is de U.S. Army Corps of Engineers. Het werk bestaat uit het bedienen en onderhouden van het SHOALS (Scanning Hydrographic Operational Airborne Lidar Survey) systeem, het geven van technische ondersteuning bij het gebruik van het systeem, inclusief drie-dimensionele plaatsbepaling van vliegtuigen, onderhoud en reparatie van het systeem, verzamelen van gegevens en ondersteuning van direct gerelateerde activiteiten. De werkzaamheden worden verricht op kantoor en in het veld (o.m. continentaal VS, Alaska en Hawaï).
Zie voor meer details de Fugro website (www.fugro.com).

Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Fugro is genoteerd aan Euronext N.V. te Amsterdam en opgenomen in de Amsterdam Midkap index. Fugro heeft ruim 250 kantoren en circa 7.000 medewerkers, die in meer dan 55 landen permanent aanwezig zijn.

Voor nadere informatie:
Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur Of Ir. K.S. Wester, Directeur
Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703
www.fugro.com

Deel: ' Ontwikkelingen bij Fugro in eerste halfjaar 2002 bevredigend '
Lees ook