Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma

In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden momenteel zeven vaccins gebruikt die beschermen tegen tien infectieziekten. Het complete vaccinatieschema is te lezen op www.vaccinatie.minvws.nl.

Zuigelingen krijgen op de leeftijd van 2, 3, 4, 11 maanden twee spuiten: één met het DKTP-vaccine en één met het Hib-vaccin. Met ingang van 1 maart 2003 zullen deze vaccins in één spuit worden gecombineerd en krijgen deze babys dus vier keer slechts één prik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is hier onlangs mee akkoord gegaan.

Ruim 95 procent van de Nederlandse kinderen neemt deel aan het Rijksvaccinatieprogramma. Met deze cijfers scoort Nederland hoger dan andere Europese landen. Het RVP is een van de meest succesvolle preventieprogrammas op het terrein van de volksgezondheid. In enkele regios in Nederland is het entpercentage beduidend lager (in Amsterdam en Zeeland 87 procent voor BMR en 89 procent voor DKTP). Daarnaast blijven er specifieke groepen bestaan die vaccinatie uit levensovertuiging afwijzen. Er zijn dus nog steeds groepen in de bevolking waar een risico voor epidemieën bestaat.

Provinciale Entadministraties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vaccinaties. De entadministraties verzorgen de oproepen en maken hiervoor gebruik van de gemeentelijke basisregistratie.

Deel: ' Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma '
Lees ook