Gemeente Helmond


20 september 2001
Ontwikkelingen wijkhuis de Stip

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich al meermalen gebogen over de problematiek van wijkhuis de Stip. Er is ook veelvuldig contact geweest met alle betrokkenen in het Stiphoutse.

Het college heeft besloten naar een structurele oplossing te zoeken. Tegelijkertijd wil het college voorkomen dat er per direct een onoverkomelijk probleem ontstaat vanwege de dreigende sluiting van de Stip.

Op korte termijn wil het college op een rij hebben welke instellingen en verenigingen in Stiphout huisvesting nodig hebben. We hebben het dan over die verenigingen en instellingen, waarvan de huisvesting (gedeeltelijk) de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Bijvoorbeeld in het kader van ouderen- en jongerenbeleid. Als bekend is hoe groot de huisvestingsbehoefte is, kan ook bezien worden wat voor een accommodatie daarvoor nodig is. Dat kan een nieuw wijkcentrum zijn, maar dat kan in principe ook een (aangepaste) bestaande accommodatie zijn. Het college hoopt binnen drie maanden uitsluitsel over deze vraagstelling te hebben.

Om te voorkomen dat op korte termijn verenigingen en instellingen (die nu van de Stip gebruik maken) op straat komen te staan, wordt met het bestuur van het wijkhuis gesproken over een tijdelijke oplossing. Daarvoor is de gemeente bereid eventueel (tijdelijk) eigenaar te worden van het wijkhuis. De gemeente stelt verder geld beschikbaar voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud (het verhelpen van lekkages en dergelijke).

Deel: ' Ontwikkelingen wijkhuis de Stip Helmond '
Lees ook