expostbus51


Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking


https://www.os.minbuza.nl

Hulp geconcentreerd op negentien landen

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking om de structurele bilaterale hulp te concentreren op negentien ontwikkelingslanden.
Het gaat om Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Eritrea, Ethiopië, Ghana, India, Jemen, Macedonië, Mali, Mozambique, Nicaragua, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia en Zimbabwe.
Het kabinet wil met deze landen een in beginsel langdurige ontwikkelingsrelatie aangaan waarover beide regeringen rechtstreeks overleggen. Omdat de situatie in Pakistan, Zambia en Zimbabwe onzeker is, zal al na een jaar een nieuwe inschatting van hun positie worden gemaakt. Vanwege het huidige grensconflict wordt ook bij Ethiopie en Eritrea een voorbehoud gemaakt.

Er zijn twee redenen voor het concentreren van de hulp op een beperkter aantal landen: Ten eerste groeit internationaal de overtuiging dat hulp vooral helpt in arme landen waar de kwaliteit van het bestuur en het beleid goed zijn. In de tweede plaats is de uitvoeringscapaciteit aan Nederlandse kant te beperkt om met de ontvangende landen een intensieve en veelomvattende dialoog te kunnen onderhouden. In die dialoog moeten de wensen en plannen van de desbetreffende ontwikkelingslanden centraal staan en wordt bezien hoe Nederland als donor de realisatie ervan het beste kan ondersteunen.

Drie criteria hebben bij de landenkeus een rol gespeeld: de mate van armoede en de behoefte aan hulp, de kwaliteit van het beleid en de kwaliteit van het bestuur.

Ten aanzien van drie landen die in stricte zin niet aan de criteria voldoen kiest het kabinet, om uiteenlopende redenen, voor een ontwikkelingsrelatie van beperkte duur: de Palestijnse Autoriteit, Zuid Afrika en Egypte.

Drie instrumenten zullen, gezien hun specifieke karakter, ook nog in andere dan de genoemde landen worden ingezet: het milieuprogramma, de activiteiten op het gebied van mensenrechten, vredesopbouw en goed bestuur en het bedrijfslevenprogramma. Ook hier vindt waar mogelijk concentratie plaats op de armste landen. Een aantal landen komt op twee of zelfs drie van de onderstaande lijsten voor. Milieuprogramma's zullen worden uitgevoerd in Brazilië, China, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Guatemala, Kaapverdië, Mongolië, Nepal, Peru en Senegal.
Activiteiten op het gebied van mensenrechten, vredesopbouw en goed bestuur kunnen plaats vinden in Albanië, Armenië, Bosnië, Cambodja, Colombia, El Salvador, Georgië, Guatemala, Guinee- Bissau, Honduras, Kenia, Moldavië, Namibië, Nepal en Rwanda. Het Bedrijfsleven programma richt zich op Armenië, Bosnië, China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippijnen, Georgië, Guatemala, Ivoorkust, Jordanië, Kaapverdië, Moldavië, Nigeria, Peru en Thailand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van Ojik, (tel. 070-3484174, 06-53941132, 070-3687414) of Peter Knoope (tel.070-3486072, 06-53960650, 020-6232335) van de Directie Voorlichting Ontwikkelingssamenwerking.

26 feb 99 17:52

Deel: ' Ontwikkelingshulp geconcentreerd op negentien landen '
Lees ook