G R E E N P E A C E P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 12 januari 1999.

Greenpeace geschokt over uitspraak Raad van State ONVERANTWOORDE OPSLAG RADIOACTIEF AFVAL BIJ COVRA

Greenpeace betreurt het besluit van de Raad van State om de opslag van uiterst gevaarlijk hoogradioactief afval in containers bij de COVRA in het Zeeuwse Borsele toe te staan. De milieuorganisatie had protest aangetekend tegen de voorgenomen opslag van afgewerkte brandstofstaven uit de onderzoeksreactor van het ECN in Petten. De faciliteiten van de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval, COVRA, voldoen volgens Greenpeace bij lange na niet aan de veiligheidseisen. De milieuorganisatie blijft daarom campagne voeren tegen de opslag.

Er dreigt een gevaarlijke situatie te ontstaan als er containers met hoogradioactief afval bij de COVRA komen te staan. Omdat een speciale loods voor dit gevaarlijke afval niet aanwezig is, worden de afgewerkte brandstofstaven opgeslagen in een gebouw dat slechts geschikt is voor laag- en middelradioactief afval. Daar ontbreken de voorzieningen om lekken te dichten in de containers waarin het afval wordt verpakt.

Het ECN in Petten kampt met een acuut afvalprobleem, dat zij aan zichzelf heeft te wijten. Petten heeft steeds geweigerd in te gaan op de eis van de Verenigde Staten, de leverancier van de brandstofstaven, om te stoppen met het gebruik van kernwapengevaarlijk hoogverrijkt uranium. De Amerikanen hebben toen de terugname van de afgewerkte staven gestaakt. Pas als Petten overstapt op een ongevaarlijker type brandstof kan het afval weer naar de Verenigde Staten worden afgevoerd.

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het afval uit Petten nu onmiddelijk op weg kan gaan naar Zeeland. Het transport van hoogradioactief afval is omstreden sinds aan het licht kwam dat de containers waarin de brandstofstaven worden vervoerd onderweg besmet kunnen raken. Bovendien wordt nog deze maand besloten of de Pettense reactor wordt omgeschakeld naar laagverrijkt uranium, waardoor afvoer van het afval naar de Verenigde Staten mogelijk is. Greenpeace wil dat deze beslissing wordt afgewacht, zodat onverantwoorde opslag bij de COVRA wordt voorkomen.

Deel: ' Onverantwoorde opslag radioactief afval bij COVRA '
Lees ook