Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 09-03-2000 Home

Persbericht
Nummer: 23

Beleidsreactie op Examenverslag 1999

Management roc's heeft onvoldoende aandacht voor kwaliteit examens

Het management van de regionale opleidingencentra (roc's) heeft onvoldoende systematische aandacht voor de kwaliteit van de examinering. Verbetering van examens wordt nu vooral door docenten binnen één opleiding opgepakt. Door samenwerking tussen de opleidingen binnen een ROC zouden de verbeteringen in de hele instelling kunnen worden toegepast. Dat staat in de beleidsreactie van minister Hermans op het Examenverslag 1999; een onderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van de examens in de Beroeps en Volwasseneneducatie (bve). De minister constateert echter ook dat de sector haar verantwoordelijkheid neemt. De Bve Raad heeft in een brief laten weten welke maatregelen er op korte termijn worden getroffen.

De inspectie heeft voor het examenverslag 1999 141 examentrajecten beoordeeld, 70 procent voldeed niet aan de inspectienormen. Hermans geeft in zijn beleidsreactie een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om de examens te verbeteren. Tegelijkertijd beseft hij dat veel maatregelen meer tijd nodig hebben om tot zichtbare verbeteringen te leiden. De minister neemt de aanbeveling van de inspectie over om voor de examens alleen eindtermen nog als uitgangspunt te hanteren en geen tussentermen. De minister voelt op dit moment niet voor verplichte registratie van alle diploma's en certificaten van de onderwijsinstellingen. Op dit moment leidt dat tot een verzwaring van de administratieve last van de instellingen zonder dat dit leidt tot de verbetering van de kwaliteit van de examens.

De minister heeft inmiddels in het formele overleg met de sector over de kwaliteit van de examens gesproken. De Bve Raad heeft in een brief al aangegeven op welke wijze het management van de Regionale Opleidingencentra op het punt van de examinering versterkt zal worden. Verder wil minister Hermans op korte termijn met alle betrokkenen spreken over concrete verbeteracties. Ook organiseert hij een ronde tafelconferentie over de examinering.

Deel: ' Onvoldoende aandacht management ROC's voor kwaliteit examens '
Lees ook