KPMG


15-09-1999
Onvrede onder young executives leidt tot grote mobiliteit op arbeidsmarkt

Jonge leidinggevenden zijn ontevreden over het personeelsbeleid van de bedrijven waarvoor zij werken. Ze vinden dat ze te weinig ruimte krijgen om hun eigen loopbaan te plannen, terwijl ze daar veel waarde aan hechten. Ze willen ook meer invloed kunnen uitoefenen op het tempo van hun loopbaanontwikkeling. Ook andere aspecten van het personeelsbeleid schieten tekort, zoals interne coaching en helderheid omtrent de criteria waarop salarissen zijn gebaseerd. De onvrede onder de toppers zorgt ervoor dat ze zeer mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Jonge leidinggevenden hebben gemiddeld vijf jaar werkervaring, waarin ze ruim twee werkgevers hebben gehad en drie tot vier verschillende functies. Zestig procent zoekt een andere baan of zit al in een sollicitatieprocedure en tachtig procent denkt binnen twee jaar een overstap te hebben gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Ebbinge naar de drijfveren en dilemmas van young executives, talentvolle hbo'ers en academici tussen de 25 en 35 jaar.

Volgens P.M. Rozendaal van KPMG Ebbinge is de onvrede over het human resource management opvallend omdat veel werkgevers beweren dat hun personeelsbeleid van strategisch belang is omdat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt de bedrijfsgroei afremt. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de mobilitieit op de arbeidsmarkt niet leidt tot meer plezier in het werk. Rozendaal: "De echte jobhopper - zes verschillende functies - is niet minder kritisch over zijn baas en zijn functie dan zijn honkvaste collega. Ook zijn salaris wijkt niet af. Het merendeel van de young executives heeft een bruto jaarsalaris van tussen de tachtig- en honderdvijftigduizend gulden. Het gras bij de buren lijkt altijd groener, maar is dat niet."

KPMG Ebbinge onderzocht ook welke bedrijven het meest populair zijn bij jonge leidinggevenden. Heineken en Ahold blijken met 17% het meest populair, gevolgd door KLM (16%) en Unilever (12%). Vooral voor dertigplussers blijken grote en middelgrote bedrijven de meest aantrekkelijke werkgevers omdat hier de leidinggevende aspiraties gerealiseerd kunnen worden. Rozendaal: "Een ander deel kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. Want dat hebben alle young executives gemeen: ze willen zelf controle houden over hun carrière." Management developmentprogramma´s, die met name in grote bedrijven bestaan, zouden volgens Rozendaal meer rekening moeten houden met de verschillen tussen jonge professionals en met hun wens zelf hun carrière uit te stippelen. "Management development-programma's zijn nu te generiek. Jonge leidinggevenden doorlopen een traject waarin onderdelen zitten waar ze niet om gevraagd hebben. Het beleid zou veel verfijnder moeten zijn."

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 6567039

Hieronder de Top-25 van meest aantrekkelijke bedrijven: Heineken
Ahold
KLM
Unilever
The Boston Consulting Group Shell
McKinsey & Company
ABN AMRO
Amsterdam Airport Schiphol
Philips
KPMG
Sara Lee/Douwe Egberts
Coca Cola
ING Groep
Nestlé
General Electric
Andersen Consulting
Nokia
Goldman Sachs
Endemol
Akzo Nobel
PricewaterhouseCoopers
Mars
Ericsson
Campina Melkunie

Deel: ' Onvrede young executives Grote mobiliteit op arbeidsmarkt '
Lees ook