Oogcontact: informatiemiddag over oogaandoeningen


APELDOORN, 20120912 -- Voor iedereen die meer wil weten over slecht zien, wordt op vrijdag 26 oktober de informatiemiddag ‘Oogcontact’ gehouden in Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn. Deskundigen gaan in op diverse zaken die met oogaandoeningen te maken hebben. De middag wordt georganiseerd door de patiëntenverenigingen van en voor mensen met een oogaandoening, en de afdeling Oogheelkunde van Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn.

Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben een oogafwijking die niet met een bril kan worden gecorrigeerd. Vaak weten ze niet dat ze een oogziekte hebben, hoe deze behandeld kan worden en wat er allemaal wél mogelijk is wanneer je zicht je in de steek laat.

In het Auditorium van het Apeldoornse Gelre Ziekenhuis staan oogartsen tijdens deze middag stil bij de actuele medische kennis over oogaandoeningen. Ook de sociaal-maatschappelijke aspecten van leven met een oogaandoening worden belicht door een maatschappelijk werkster. Na afloop zijn de deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook geven de organiserende verenigingen informatie.

De toegang is gratis en inschrijven verplicht via: www.gelreziekenhuizen.nl/symposia

Datum:      26 oktober 2012

Locatie:     Auditorium van Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn

Adres:       Albert Schweitzerlaan 31  7334 DZ Apeldoorn

Tijd:          13.00 tot 17.00 uur

De sprekers van deze middag zijn:

-      Peter Hulsen, directeur van Viziris, koepelorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking

-      Drs. J.J.Scheenloop - oogarts Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn over “Retinitis Pigmentosa”

-      Mw. Ger Bisseling-Wesenbeek - maatschappelijk werkster Koninklijke Visio over "Als je zelf niets doet, gebeurt er ook niets"

-      Prof.dr. J.R.Vingerling – Afdelingshoofd oogheelkinde Erasmus MC Rotterdam over “Macula Degeneratie, de laatste ontwikkelingen”

-      Drs. B.J.Pijl - oogarts Deventer Ziekenhuizen over: “Glaucoom, uit onverwachte hoek”

De informatiemiddag wordt georganiseerd door:

MaculaDegeneratie Vereniging Nederland (MD Vereniging): www.mdvereniging.nl

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS): www.nvbs.nl

Glaucoomvereniging: www.glaucoomvereniging.nl

Retina Nederland (RN): www.retinanederland.nl

In samenwerking met Viziris, de Nederlandse koepelorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking: www.viziris.nl

En afdeling Oogheelkunde van Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn: www.gelreziekenhuizen.nl


Deel: ' Oogcontact informatiemiddag over oogaandoeningen '
Lees ook