OOIEVAARS KONDIGEN LENTE AAN IN SAFARI BEEKSE BERGEN

speciale themaweken met diverse activiteiten

De lente staat weer voor de deur en trekvogels die de winter in zuidelijke streken hebben doorgebracht komen weer naar het noorden. Zo ook de ooievaar, die overwinterd in Zuid-Europa en Afrika. In de krokusvakantie-weken van 4 t/m 12 maart zet Safari Beekse Bergen deze vogels extra in de schijnwerpers. Voor kinderen zijn er dagelijks activiteiten zoals ooievaars-snavels maken. Daarnaast wordt er voor hen een speciale ooievaars-speurtocht uitgezet op de Wandelsafari. In het Safarirestaurant is een tentoonstelling te zien over de diersoort en het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. Bij het ooievaarsverblijf in het park zullen medewerkers van het dorp een informatiestand opstellen en over hun werk vertellen. Op zondag 12 maart houdt dhr. Kris Struyf uit Dierenpark Plankendael een lezing over een groep ooievaars die hij gevolgd heeft tijdens hun jaarlijkse trek. Deze dieren waren voorzien van satellietzenders.

Eeuwenlang was de terugkeer van de ooievaar een van de meest opvallende signalen voor de komst van de lente. Als de ooievaar in het land verscheen, was de lange, donkere en koude winterperiode voorbij. De boeren haalden het vee uit de stallen en begonnen hun akkers weer te bewerken. Het was alsof de grote zwart-witte vogel de lente 'meebracht'. De mensen noemden de vogel 'ooievaar', wat een samenvoeging is van de woorden 'geluk' (ode) en 'brengen' (baren). Het huis waarop deze geluksbrenger zijn nest bouwde, was gezegend en bleef vrij van alle onheil. Een goed jaar met een grote oogst stond voor de deur. Bliksem zou niet inslaan op het huis en de bewoners zouden geen ziekten of andere tegenslagen meemaken.

Voor vele mensen is de ooievaar nog steeds de 'brenger van nieuw leven' of de 'babydrager'. Bij zwangerschap en geboorte hoor je de mensen vaak zeggen dat 'de ooievaar is geweest'. Op tal van geboortekaartjes staat de zwart-witte vogel te pronken en in sommige streken bestaat nog altijd de gewoonte om bij een geboorte een houten ooievaar die een baby draagt, voor het huis te plaatsen.

Zelf heeft deze geluksbrenger een grote periode van pech gekend. Ooit was de ooievaar een zeldzame verschijning in Nederland. Hij heeft hier op het randje van uitsterven gestaan. Oorzaak hiervan waren de jacht en het verdwijnen van geschikt leefgebied. Ook verongelukten veel dieren doordat ze tegen hoogspanningskabels vlogen. In 1969 richtte Vogelbescherming Nederland het Ooievaarsdorp Liesvelt op als onderdeel van een project om de ooievaar als broedvogel voor ons land te behouden. Dit project was zo succesvol dat de ooievaar weer terug is in Nederland.

In Safari Beekse Bergen leeft een groep van negen ooievaars langs de Wandelsafari. In maart breekt de paartijd aan en de jongen die hopelijk geboren worden blijven vrij om te gaan en staan waar ze willen. Het doel is dat deze dieren zich aansluiten bij de wilde ooievaarspopulatie en jaarlijks hun trek maken naar Afrika. In de periode 4 tot 12 maart tot is Safari Beekse Bergen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar Safari Beekse Bergen, tel: 0900-2335732.


Noot aan de redaktie: Voor meer informatie neemt u contact op met Goof Lukken Marketing & Communicatie Safari Beekse Bergen: 013-5490016. Bijlage (wanneer aanwezig): Foto van Ooievaars

Deel: ' Ooievaars kondigen lente aan in Safari Beekse Bergen '
Lees ook