Gemeente Rijswijk


Ooievaarspas volgende week ook in Rijswijk verkrijgbaar

Rijswijk, 13 april 1999

Vanaf maandag 19 april a.s. is de Ooievaarspas ook verkrijgbaar in Rijswijk.
Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in het stadhuis liggen vanaf deze datum aanvraag-formulieren gereed. De Ooievaarspas is bestemd voor inwoners met een minimum inkomen. De Ooievaarspas biedt kortingen op de kosten van tientallen verschillende activiteiten. Het gaat hierbij om ruim 100 verschillende kortingen van vaak 50% of meer bij veel voorzieningen binnen de randstad. De gemeente Rijswijk is bezig om in de loop van de komende maanden een aantal specifiek Rijswijkse voorzieningen aan het aanbod vanuit de omliggende gemeenten toe te voegen. De komst van de Ooievaarspas is mogelijk gemaakt doordat het College van burgemeester en wethouders in november 1998 instemde met een daartoe strekkende motie van de PvdA/GroenLinks. Tevens speelt mee dat Rijswijk gebruik kon maken van een extra subsidie welke de gemeenten in Nederland hebben ontvangen voor de uitbreiding van het minimabeleid.
De pas is al in gebruik bij de gemeente Den Haag (initiatiefnemer) en de gemeenten Voorburg en Leidschendam.

Om in aanmerking te komen voor een gratis Ooievaarspas moet iemand inwoner van Rijswijk zijn met een gezinsinkomen tot het niveau van
110% van de bijstandsnorm. Studenten -die in Rijswijk wonen- en Rijswijkers met een gezinsinkomen tot 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen de Ooievaarspas kopen voor f. 25,=. Voor alle aanvragers vindt een (inkomens-)toets plaats alvorens tot uitgifte/verkoop wordt overgegaan. Om de inkomenstoets uit te kunnen voeren, dient samen met het ingevulde aanvraagformulier informatie over het salaris (salarisstrook) te worden verstrekt. Ook een pasfoto moet worden ingeleverd.

Cliënten van de Sociale dienst in Rijswijk ontvangen deze week schriftelijk bericht over de introductie van de Ooievaarspas. Voor alle Rijswijkers geldt dat zij in de loop van april via de gemeentelijke publikaties in de huis-aan-huisbladen nader worden geïnformeerd over de komst van de Ooievaarspas.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Ooievaarspas voor minima ook in Rijswijk verkrijgbaar '
Lees ook