GEMEENTE APELDOORN

'Ook dat nog' erkent fouten bij nominatie 'Gouden eikel'
Embargo tot na de uitzending van 'Ook dat nog' a.s. zondagavond 19 maart a.s. 20.30 uur.

'Ook dat nog' erkent fouten bij nominatie 'Gouden eikel' Apeldoorn Redactie 'Ook dat nog is bereid Apeldoornse 'Gouden miskleun'in ontvangst te nemen.

Claudine Everaart, eindredacteur van het programma 'Ook dat nog' geeft in een telefoongesprek toe dat haar redactie bij de nominatie van Apeldoorn voor de 'Gouden eikel' 'wellicht journalistiek onzorgvuldig' te werk is gegaan. 'Als inderdaad blijkt dat er al fl. 300.000, besteed is aan de cliënt van de Sociale dienst in Apeldoorn die bij 'Ook dat nog' haar beklag heeft gedaan over de gemeente Apeldoorn kun je op z'n minst spreken van onzorgvuldig handelen van onze redactie'. Verder geeft zij aan dat het verwijt aan het adres van de gemeente Apeldoorn dat zij te laat en te weinig heeft gedaan voor de betrokken cliënt in zekere zin onterecht is, gezien de vele dingen die de gemeente Apeldoorn tot nu toe voor betrokken cliënt heeft geregeld. 'Als de redactie van 'Ook dat nog' dit allemaal had geweten dan zou de gemeente Apeldoorn waarschijnlijk niet genomineerd zijn geweest': zo meent de eindredacteur.

Overigens geeft Claudine Everaart toe (Noot van de redactie: zij zegt dit onder embargo, vandaar dat dit persbericht onder embargo is opgesteld) dat de gemeente Apeldoorn a.s. zondagavond om bovengenoemde redenen de 'Gouden eikel' van 'Ook dat nog' niet zal krijgen uitgereikt.

Daarnaast zegt de eindredacteur van 'Ook dat nog' bereid te zijn de nominatie van Apeldoorn tijdens de uitzending van aanstaande zondag te nuanceren, waarbij presentator Frits Spits in enkele zinnen zal aangeven dat de nominatie van Apeldoorn achteraf gezien wellicht niet helemaal op z'n plaats is geweest. De Gemeente Apeldoorn vindt dit van groot journalistiek fatsoen getuigen en spreekt haar waardering uit voor het feit dat 'Ook dat nog' tijdens de uitzending van aanstaande zondagavond de nominatie van de 'Gouden eikel' voor Apeldoorn nuanceert. Het toont aan, volgens de gemeente Apeldoorn, dat de programmamakers niet alleen kritisch kijken naar anderen, maar ook zelf open staan voor kritiek.

Ook is de eindredacteur van 'Ook dat nog' bereid de 'Gouden miskleun' (toegekend door de gemeente Apeldoorn) als erkenning van deze journalistieke onzorgvuldigheid in ontvangst te nemen. 'Als blijkt dat de gemeente Apeldoorn inderdaad al zoveel heeft gedaan voor betrokken cliënt van de sociale dienst, dan is 'Ook dat nog' inderdaad bereid om de Apeldoornse 'Gouden miskleun' in ontvangst te nemen': zo verklaart eindredacteur Claudien Everaart.
De Gemeente Apeldoorn kende afgelopen week de 'Gouden miskleun' toe aan 'Ook dat nog' als symbool van het feit dat Apeldoorn de nominatie van 'Ook dat nog' volstrekt onterecht vond.

Feiten rondom de casus van de cliënt van de sociale dienst van Apeldoorn die leidde tot nominatie voor de 'Gouden eikel' bij het programma 'Ook dat nog':

In de afgelopen jaren besteedde de gemeente Apeldoorn ongeveer fl. 300.000,- om onder meer het huis van betrokken cliënt aan te passen voor rolstoelgebruik. Ook heeft betrokken cliënt o.a. een aangepaste bus gekregen van de Gemeente Apeldoorn voor het zogenoemde sociaal recreatief vervoer. Betrokkenen krijgen tevens maandelijkse vergoedingen om met deze bus te kunnen rijden. Ook heeft één van beide cliënten na advies van medisch deskundigen en na overleg met betrokkenen een geavanceerde rolstoel gekregen voor het gebruik buiten de woning. Om deze rolstoel ook in huis te kunnen gebruiken is vervolgens de woning opnieuw aangepast. Op dit moment is de gemeente Apeldoorn weer in overleg met de cliënten om de geavanceerde rolstoel aan te passen omdat de rugleuning niet zou voldoen. Daarnaast worden er op dit moment weer gesprekken gevoerd om de auto opnieuw aan te passen aan de nieuwe wensen van betrokken cliënten.

Deel: ' 'Ook dat nog' erkent fouten bij nominatie 'Gouden eikel' '
Lees ook