STICHTING KORRELATIE

Ook doven kunnen nu met Korrelatie bellen

Ook doven kunnen nu met Korrelatie bellen

P E R S B E R I C H T

Utrecht, 21 januari 1999

Ook doven kunnen nu met Korrelatie bellen
Korrelatie Teksttelefoon officieel geopend

Vanaf vandaag is Korrelatie ook per teksttelefoon (030-276 30 30) bereikbaar. Mevrouw Stuifzand, voorzitter van de koepelorganisatie Dovenschap, verrichtte tijdens de Nieuwjaarsreceptie van deze organisatie de officiële openingshandeling door te bellen met de teksttelefoon van Korrelatie.

De Korrelatie Teksttelefoon is een initiatief van Korrelatie en gestart op verzoek van en in samenwerking met Dovenschap. De teksttelefoon ziet er uit als een computer. Via een beeldscherm en toetsenbord kunnen doven en slechthorenden communiceren met de medewerkers van Korrelatie, iets wat via de gewone telefoon niet mogelijk is.

Dovenschap zegt hierover: 'Korrelatie is hiermee als eerste publieke informatielijn toegankelijk voor doven en slechthorenden. Korrelatie loopt hiermee vooruit op de totstandkoming van de wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken. Deze wet zal in eerste instantie gericht zijn op het tegen gaan van discriminatie bij arbeid en recreatie en op toegankelijkheid van openbare gebouwen. Later zal de wet gelden voor alle terreinen van het sociaal-cultureel en maatschappelijk leven zoals onderwijs, zorg, wonen en vervoer.'

Korrelatie is een nationaal instituut waar iedereen terecht kan voor telefonische informatie en advies op het gebied van gezondheid en welzijn. Alles bij elkaar heeft Korrelatie informatie over meer dan 25.000 organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Helaas beschikken niet al deze organisaties over een teksttelefoon. De beller wordt door Korrelatie via de adresgegevens of via een faxnummer verwezen naar de organisatie in Nederland die het antwoord op de vraag heeft, of die de hulp biedt die de persoon zoekt.

De Korrelatie Teksttelefoon (tel 030-276 30 30) is vijf dagen per week bereikbaar, op alle werkdagen van 9.00-21.00 uur. Niet doven en slechthorenden kunnen Korrelatie bereiken op 0900 - 1450, iedere werkdag van 9.00-21.00 uur.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////

Deel: ' Ook doven kunnen nu met Korrelatie bellen '
Lees ook