PERSBERICHT

NOODTOESTAND IN VENEZUELA
DUIZENDEN DIEREN EVENEENS SLACHTOFFER VAN NATUURGEWELD

Inmiddels is ook in Nederland bekend dat Venezuela geteisterd wordt door hevige regenval. Duizenden mensen zijn dakloos en verdronken. Circa 7000 mensen worden nog vermist.

Naast de problemen die mensen ondervinden zijn ook de duizenden dieren het slachtoffer van deze gigantische ramp. Zo is de met Nederlandse steun opgerichte dierenkliniek totaal verwoest en zijn duizenden dieren inmiddels verdronken. Stichting Dierenhulp Venezuela is sinds oktober 1996 actief met het steriliseren en gratis behandelen van de duizenden zwerfdieren op Isla Margarita. Initiatiefnemer Mark Vos keerde 24 uur geleden terug uit Venezuela van een werkbezoek.

"De ramp is onvoorstelbaar. Wegen spoelen weg, huizen zijn vernietigd en zijn vele menselijke slachtoffers gemaakt door de nog altijd aanhoudende regenval. Maar men vergeet dat ook dieren het slachtoffer hiervan zijn. Onze drie jaar gelden opgestarte dierenkliniek kunnen we afschrijven we zijn terug bij af. Duizenden onschuldige dieren zijn verdronken en verdrinken nog altijd. Uiteraard begrijp ik dat het menselijk leed prefereert maar dieren zijn eveneens zeer belangrijk en ook het slachtoffer. Wij zijn er om de stem te laten horen van deze dieren die eveneens rechten hebben. Voor 2000 zal er een nieuwe dierenkliniek moeten komen. Een beter pand dat berekend is op deze ellende. De artsen werken zo en kwaad het kan door in erbarmelijke omstandigheden. Er is geen stroom, water niets meer. Het dak stond bij vertrek op instorten. Drie jaar werk met steun van Nederlandse bedrijven is letterlijk weggespoeld'. Aldus Mark Vos

Om de duizenden zwerfdieren ook in de toekomst te kunnen helpen zal geld nodig zijn. Ook dieren hebben rechten op een dierwaardig bestaan, het zijn net als mensen levende wezens. Stichting Dierenhulp Venezuela, met in het comité van aanbeveling o.a. Carlo Boszhard en Henk Lommers heeft uw steun hard nodig. Giften voor de nieuwe kliniek kunnen gestort worden op Rabobank rekening: 37 34 10 700 o.v.v. DIERENKLINIEK.

EINDE BERICHT

Deel: ' Ook duizenden dieren slachtoffer natuurgeweld Venezuela '
Lees ook