Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Ook hobbypluimvee ophokken

6 maart 2003 -
Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst hobbydierhouders binnen de 10 km zone erop dat zij, net als boeren, verplicht zijn hun pluimvee binnen te houden. Het ophokken van hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden. Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer besmettelijk voor pluimvee. Ook vraagt het ministerie hen om aandacht te besteden aan eventuele dierziekteverschijnselen. Alle hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.

Welke dieren zijn vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven) fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes).

De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.

Voor informatie kan men bellen met het gratis informatienummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 0800-22 333 22 (ma-vr 08:30 tot 22:00 uur, za-zo 09:00 tot 22:00). Nadere informatie is ook te vinden op de website: Dossier Klassieke Vogelpest

Deel: ' Ook hobbypluimvee ophokken '
Lees ook