Gemeente Den Haag


12 januari 1999

Ook in 1999 een beeldententoonstelling aan het Lange Voorhout.

Een hoge culturele waardering; een grote educatieve betekenis en zeer veel belangstelling van het publiek en de media voor de beeldententoonstelling Den Haag sculptuur 1998. Dat zijn voor wethouder Engering de belangrijkste argumenten om de gemeenteraad voor te stellen om voor 1999 een bijdrage beschikbaar te stellen aan de stichting het Voorhout van de Beeldende Kunst om opnieuw een beeldententoonstelling aan het Lange Voorhout te organiseren. Het programma staat in het teken van "Engelse beeldhouwkunst na 1945".

Met een financiele bijdrage van maximaal 300.000,-- biedt de gemeente de Stichting het Voorhout van de Beeldende Kunst een belangrijke ondersteuning om in 1999 te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders staat in beginsel eveneens positief tegenover het verzoek van de stichting om ook voor de daarop volgende jaren een dergelijke ondersteuning te bieden. Concrete besluitvorming daarover vindt plaats na ontvangst van een meer gedetailleerde uitwerking van de plannen over 2000 en volgende jaren.

Gratis toegankelijk. De beeldententoonstelling wordt in de zomer van 1999 gehouden. Dan kan het publiek gratis genieten van de beeldententoonstelling. Deze tentoonstelling moet een belangrijk jaarlijks terugkerend culturele en toeristische trekpleister worden. Daarmee wil Den Haag nationaal en internationaal haar culturele imago verder versterken.

Voor de komende beeldententoonstellingen baseert het college haar bezoekersverwachting op grond van de ervaringscijfers over 1998. De beeldententoonstelling heeft toen enkele honderdduizenden bezoekers getrokken. Een aanzienlijk deel van deze bezoekers kwam van buiten Den Haag. Naast de kennismaking met de cultuurstad Den Haag hebben deze bezoekers ook in financiële zin een belangrijke bestedingsimpuls voor de stadseconomie van Den Haag opgeleverd. Naar verwachting zullen de komende exposities opnieuw een belangrijke inkomstenbron voor Den Haag betekenen.

Hoge educatieve waarde. Ook het educatief belang voor de jeugd van een gratis te bezichtigen beeldententoonstelling, weegt zwaar voor het college. Het onderwijs heeft in 1998 uitgebreid aandacht geschonken aan de tentoonstelling. Dat bleek uit het feit dat een grote groep schoolkinderen de tentoonstelling al had voorbereid met lesbrieven over de kunstwerken. Ongeveer 3.800 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basis onderwijs hebben de tentoonstelling bezocht. Een tentoonstelling die zeer laagdrempelig en daardoor makkelijk toegankelijk is voor iedereen. Dat past zeer goed in het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag, aldus wethouder Engering die verantwoordelijk is voor het cultuurbeleid van Den Haag.

Deel: ' Ook in 1999 beeldententoonstelling aan het Lange Voorhout. '
Lees ook