ECP.NL

Ook in e-tailing wegen laatste loodjes het zwaarst..

Onderzoek logistieke afhandeling van online aangekochte producten:

Ook in e-tailing wegen laatste loodjes het zwaarst....

Leidschendam, 26 juli 2001 Een klant is pas tevreden als hij of zij de juiste producten zonder schade op de juiste tijd op de juiste plaats ontvangt. E-commerce bedrijven ondervinden bij online verkochte producten echter vaak problemen bij het overbruggen van de laatste kilometer naar de klant. Hoe brengen e-commerce retailers (e-tailers) hun produkt bij de klant? ECP.NL, het platform voor elektronisch zakendoen, heeft laten onderzoeken welke logistieke oplossingen e-tailers momenteel toepassen. Conclusie is dat e-tailing van fysieke producten vooral nog een nichemarkt is en gespecialiseerde logistieke dienstverleners de meest logische keuze zijn om op maat bij de klant thuis af te leveren.

In het onderzoek, uitgevoerd door Dialogic Innovatie& Interactie, is aan de hand van cases van bestaande retailers en pure e-tailers gebleken dat deze momenteel drie verschillende uitleverstrategieën hanteren.

Bestaande winkels: het klinkt paradoxaal een bestaande winkel in te zetten als uitleverpunt voor online aangekochte producten. Overwegingen als behoud van persoonlijk klantcontact, presenteren van producten, uitleveren van artikelen en afhandelen van problemen zijn echter vaak gewenst. Pure e-tailers spelen hierop in door bestaande ketens te laten fungeren als serviceplek. Kritisch punt bij deze vorm van uitgave is de meerwaarde ten opzichte van offline kopen als men toch zelf naar de winkel moet.

Nieuwe uitleverpunten: voorbeeld hiervan zijn locaties die als pick-up locatie fungeren; stations, tankstations, scholen. Een netwerk van pick-up punten heeft kans van slagen als het grootschalig wordt opgezet en zeer dicht bij de mensen komt. Ook hier moet de consument alsnog zelf de laatste kilometer overbruggen en hij of zij zit bovendien vast aan een gekozen locatie. De winkel wordt hier als het ware opnieuw uitgevonden. Ook aan zogenaamde afleverboxen bij huis kleven nog financiële en organisatorische problemen.

Afleveren aan de voordeur: dit is wat consumenten willen. Bijna alle e-tailers bieden deze vorm van uitlevering dan ook aan. Vooral bij landelijke uitrol is dit voor de e-tailer zelf een dure en moeilijk te organiseren taak. Hierdoor worden veelal logistieke dienstverleners ingezet. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk, veel kennis en werken op grote schaal. Uit het onderzoek blijkt dat bij een grote schaal het ook interessant wordt om zelf de uitvoering ter hand te nemen.

Combinaties meest succesvol
Bepalend in de keuze van de e-tailer hoe hij zijn producten bij de klant krijgt is afhankelijk van het type klanten (geconcentreerd of verspreid, thuis of onderweg, veel tijd of weinig tijd), product (afmetingen, gewicht, waarde, bekendheid met specificaties, schaarste) en winkel (onderdeel van winkelketen of zelfstandig, geautomatiseerd of nog veel handmatig).
Gezien deze variëteit is er geen optimaal uitlevermodel aan te geven. Het lijkt er op dat de klant steeds meer de keus gaat krijgen hoe hij het produkt bezorgd wil hebben waardoor een uitlevermix noodzakelijk zal zijn. Op dit moment staan deze concepten nog in de kinderschoenen en zijn de volumes te laag om aan te geven of het werkt of niet.

Bestellen van rapport
De laatste loodjes wegen het zwaarst, e-commerce en logistiek: het probleem van de laatste kilometer biedt een heldere beschrijving van de huidige logistieke afhandeling van e-tailers. Het rapport is vanaf heden in brochurevorm beschikbaar bij ECP.NL via info@ecp.nl (onder vermelding van adresgegevens) of te downloaden via www.ecp.nl/publicaties.htm

Electronic Commerce Platform Nederland
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel. 070-4190 309

Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) is in 1998 opgericht als het nationaal kennis- en coördinatiecentrum voor electronic commerce. Doel van ECP.NL is om in een samenwerkingsverband van partijen de versnelde en gecoördineerde invoering van electronic commerce te bevorderen. In dit samenwerkingsverband zijn gebruikers, aanbieders, intermediaire organisaties, de overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen actief. ECP.NL benadert elektronisch zakendoen als een strategische en ingrijpende ontwikkeling voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.

Voor meer informatie over ECP.NL: https://www.ecp.nl

Informatie voor de redactie:
Electronic Commerce Platform Nederland
Joyce Roel, adviseur voorlichting ECP.NL, joyce.roel@ecp.nl

26 jul 01 15:49

Deel: ' Ook in e-tailing wegen laatste loodjes het zwaarst '
Lees ook