UNETO

Ook ingebouwde elektronica heeft 2000-problemen

Ook ingebouwde elektronica heeft 2000-problemen

Naast computers en software kan ook ingebouwde elektronica het in 2000 begeven
Uneto-leden helpen bij oplossing millenniumprobleem

Uneto, de Unie van elektrotechnische ondernemers, start maandag 1 februari samen met uitzendorganisatie Unique/To the Point met een arbeidspool van millennium-specialisten op het gebied van embedded systems. De medewerkers in de Uneto-pool hebben een opleiding hts-elektrotechniek of gelijkwaardig en zijn geselecteerd uit de bestanden van Arbeidsbureau Millennium.

De deadline is onverbiddelijk. Steeds meer Nederlandse bedrijven en organi-saties zien in dat ze tussen nu en 31 december alle zeilen moeten bijzetten om millenniumproblemen te voorkomen. En dit probleem reikt verder dan com-puters en software. Tal van apparaten en machines - van telefooncentrales tot (elektronisch aangestuurde) productielijnen - zijn namelijk voorzien van embedded systems, zeg maar chips. Ook deze hebben vaak een datum/tijd-aanduiding die het jaar 2000 niet herkent.
Elektrotechnische installatiebedrijven bezitten de technische kennis en kunde om deze verborgen millennium-bugs op te sporen en te verhelpen. Naar verwachting zullen steeds meer bedrijven een beroep op deze groep Uneto-leden gaan doen. Mede dankzij de Uneto-pool zullen steeds meer elektrotech-nische installatiebedrijven een actieve bijdrage gaan leveren aan de oplos-sing van het 2000-probleem binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Uniek
De samenwerking tussen Uneto en Unique/To the Point is in twee opzichten uniek. Uneto is de eerste brancheorganisatie in Nederland die structureel bijdraagt aan de stijgende behoefte binnen het bedrijfsleden om het millen-niumprobleem aan te pakken. Unique/To the Point op haar beurt voorziet als eerste van de Nederlandse uitzendorganisaties in de groeiende vraag naar hoog opgeleide specialisten op het gebied van embedded systems. Vanuit hetzelfde pand in Amersfoort als Arbeidsbureau Millennium verzorgt Unique/To the Point de werving, selectie en detachering van de specialisten in de Uneto-pool. Uitgangspunt bij de werving en selectie zijn de functie-profielen die Uneto heeft opgesteld. Indien nodig ontvangen de medewerkers een aanvullende opleiding. Deze tweedaagse opleiding is door Uneto en Uni-que/To the Point ontwikkeld.
Bij hun werk krijgen de 'embedded systems'-specialisten begeleiding van een veldmanager. Met specifiek installatietechnische vragen kunnen ze terugval-len op de helpdesk van Unique/To the Point. Deze helpdesk wordt bemensd door experts uit de elektrotechniek.

Inspanning
Driekwart van de Nederlandse organisaties had eind vorig jaar grotendeels uitgezocht welke van hun apparaten en systemen al dan niet millennium-bestendig zijn. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan het Millennium Plat-form de uitkomsten in december heeft vrijgegeven.
Deze uitkomst is zorgelijk, want de inventarisatie van het probleem vereist nog de minste inspanning. De benodigde aanpassingen en herstelwerkzaamheden en vervolgens de testfase vergen de meeste tijd en deskundigheid. In decem-ber waren diverse projecten gestart, maar waarschijnlijk zou in veel geval-len de planning niet worden gehaald. Naar verwachting neemt daardoor medio dit jaar de vraag naar extra ondersteuning bij de uitvoering van projecten cumulatief toe.
Iedere organisatie en elk bedrijf is weliswaar zelf verantwoordelijk voor de aanpak van het probleem, maar de elektrotechnische installatiesector kan wel de helpende hand reiken. Met hun ondersteuning en expertise willen Une-to-leden Nederlandse bedrijven en organisaties daarom graag terzijde staan, op elk niveau en met elk advies, zodat zij in elk geval al het mogelijke hebben ondernomen om storingen en uitval op 1 januari 2000 te voorkomen.

Uneto
Uneto is de brancheorganisatie van elektrotechnische ondernemers in Neder-land. Bij Uneto zijn zo'n 3500 elektrotechnische installatiebedrijven, detailhan-delsbedrijven en reparatiebedrijven aangesloten. De aangesloten bedrijven bie-den werk aan 78.000 mensen. De omzet in de bedrijfstak bedraagt ongeveer 19 miljard gulden per jaar.

Deel: ' Ook ingebouwde elektronica heeft 2000-problemen '
Lees ook