Geen bankrekening voor Nederlandse schuldenaars


Prinses Maxima vindt terecht dat iedereen recht heeft op een eigen bankrekening

HOORN, 20100925 -- De BVVU (Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden) is trots op onze Prinses Maxima. Wereldwijd vraagt Hare Koninklijke Hoogheid de aandacht, om het openen van een bankrekening ook in de derde wereldlanden, mogelijk te maken.

De BVVU komt, namens de ca 2,2 miljoen Laag Inkomen Gezinnen (bron gemeentelijke kernkaart Ministerie SZW, een maximaal inkomen tot 120% van de bijstandnorm, gegevens 2008), graag met Prinses Maxima in contact. Om te vertellen hoe het in ons Nederland, gesteld is.

Nederlanders met een negatieve BKR notering, die om welke reden dan ook een nieuwe bankrekening nodig hebben, worden massaal door de Nederlandse banken geweigerd. Zelfs een rekening courant zonder roodstand blijkt onmogelijk.
Met vergaande consequenties.

Geen automatische incasso's. Veel bedrijven rekenen inmiddels kosten, om per acceptgiro te kunnen betalen. Per acceptgiro varirend tussen de 1 tot zelfs 5 euro per stuk. Misschien wel door een woekerpolis, foute hypotheek of werkloosheid, echtscheiding of bijvoorbeeld ziekte, een fors lager inkomen, worden de vaste lasten wel flink duurder.

Een ww uitkering wordt door het UWV een keer per 4 weken uitgekeerd, de kans dat dit op de eerste van de maand valt, is bijna nihil. Te late betaling kost ook. Soms zelfs 25 euro. Veel bedrijven hebben hun eigen debiteurenafdeling als kostenbesparing opgeheven, is ondergebracht bij hun incassobureau. De overgang van debiteur naar wanbetaler is van een duizelingwekkende snelheid. Kosten minimaal 37 euro extra.

Door alle bijkomende kosten ontstaan er nieuwe betalingsachterstanden en problemen. Met de winter voor de deur liggen energie afsluitingen en huisuitzettingen op de loer.

De BVVU vindt het dus niet vreemd dat het aantal wanbetalers fors stijgt (persbericht 16-09-2010, werk) Alleen al de openstaande vorderingen in het tweede kwartaal van 2010 liepen op tot 5,6 miljard euro.


Deel: ' Ook Nederlandse banken kunnen de oproep van Maxima ter harte nemen '
Lees ook