Nozema

25-06-02

Ook Nozema accepteert geen vertraging bij uitrol FM

Als het aan Nozema ligt, komt het nieuwe FM-netwerk nog dit jaar af. Technisch zijn er geen belemmeringen en de voorbereidingen zijn in volle gang. Nozema heeft al tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in de nieuwe FM-band. Met klanten worden nieuwe contracten afgesloten op basis van het nieuwe netwerk. De technische voorbereiding is klaar, er wordt volop gebouwd en orders voor de benodigde apparatuur zijn geplaatst bij leveranciers. Het is duidelijk: als meest ervaren netwerkoperator - met vrijwel alle grote commerciële radio-omroepen als klant - heeft Nozema er belang bij dat de uitrol van het nieuwe FM-netwerk zo snel mogelijk gereed komt.

Helaas ligt de verantwoordelijkheid voor het uitrollen van het nieuwe netwerk niet alleen bij Nozema. Wij zijn door de staatssecretaris gebonden aan afspraken, regelgeving en een onwillige concurrent, die zelden lijkt te handelen in het belang van omroepen en luisteraars.

De staatssecretaris wil dat de omroepen nog dit jaar gebruik kunnen maken van de nieuwe FM-band. Zij vreest echter dat de streefdatum van september 2002 niet gehaald wordt. Daarin heeft zij ten dele gelijk omdat de zenderoperators op dit moment nog niet beschikken over alle benodigde lokale bouw- en milieuvergunningen. Zonder deze vergunningen mag er niet gebouwd cq. uitgezonden worden.

De zenderoperators moeten van de overheid samenwerken bij het aanvragen van lokale bouw- en milieuvergunningen. Het betreft hier circa 70 vergunningen. De overheid heeft geëist dat de aanvragen mede ondertekend worden door de enige concurrent van Nozema. Door om voor ons volstrekt onduidelijke redenen weigerde de concurrent de aanvragen te ondertekenen. Daarmee heeft het proces maandenlange achterstand opgelopen. De staatssecretaris en haar ambtenaren waren van begin af aan op de hoogte dat hierdoor de streefdatum niet gehaald zal worden. Uiteindelijk heeft Nozema duidelijk gemaakt dat verdere vertraging onacceptabel is en zijn de vergunningsaanvragen zonder de handtekening van de concurrent verstuurd.

Nozema en haar concurrent werken overigens nog altijd samen aan de uitrol van het nieuwe netwerk: op dit moment stemmen we onze schema's voor de uitrol van de FM-band op elkaar af, onder het onafhankelijke voorzitterschap van de Stichting Commerciële Radio (SCR). Verder werken we samen bij het opzetten van lokale voorlichtingsavonden over de uitrol van het nieuwe netwerk. Belangrijkste verandering in de verhouding is dat Nozema niet langer de voortgang laat vertragen door haar concurrent.

Deel: ' Ook Nozema accepteert geen vertraging bij uitrol FM '
Lees ook