Ministerie van Justitie

Ook pedofilie bij Filipijnse geestelijken

Nadat vorige maand de Amerikaanse bisschoppen publiekelijk het boetekleed aantrokken over seksueel misbruik van kinderen door geestelijken, hebben maandag ook de Filipijnse bisschoppen hun excuses aangeboden voor misstanden in de kerk.

De 120 leden tellende Vergadering van Katholieke Bisschoppen in de Filipijnen heeft formeel excuses aangeboden voor seksueel misbruik van kinderen door priesters, zo meldt De Telegraaf. Ze kondigde aan een richtlijn te zullen opstellen over de reactie van de kerk op toekomstige gevallen van misbruik door priesters. In de richtlijn, die eind juli openbaar wordt gemaakt, zullen ook andere onderwerpen die betrekking hebben op het seksuele gedrag van geestelijken aan de orde worden gesteld.

In de richtlijn wordt onder meer de aanbeveling opgenomen dat slachtoffers van misbruik moet worden aangeraden om aangifte te doen bij de politie. Volgens de voorzitter van de bisschoppenvereniging, aartsbisschop Orlando Quevedo, hebben zich de afgelopen twintig jaar zo'n tweehonderd van de ongeveer zevenduizend priesters in de Filipijnen schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen. Details over concrete gevallen en de maatregelen die door de kerk na het bekend worden van die gevallen zijn genomen, wilde Quevedo niet geven. In de Filipijnen, een van twee overwegend katholieke landen in Azië, heeft de kerk vooral in plattelandsgebieden veel invloed en gezag.

Toen begin dit jaar het nieuws over wijdverbreid misbruik door Amerikaanse priesters in het nieuws kwam, publiceerden ook de Filipijnse media veel verhalen over misstanden in lokale kerken. Ook werd gemeld dat er in Manilla een opvangcentrum is voor de opvang van kinderen van priesters en andere geestelijken, die volgens de voorschriften van de kerk een celibatair leven moeten leiden.

Voor meer informatie, vragen en suggesties over deze site kunt u terecht bij de redactie

Laatst gewijzigd: 10-07-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Ook pedofilie bij Filipijnse geestelijken '
Lees ook