PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER WIVINA DEMEESTER-DE MEYER

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN

GEZONDHEIDSBELEID

Dinsdag 25 mei 1999

Wivina Demeester wil dat geneesmiddelenvoorschriften ook reële kostprijs vermelden Minister juicht CM-initiatief m.b.t. voorschrijfgedrag toe en heeft ook zelf voorstel klaar

Vlaams minister Wivina Demeester verwelkomt het initiatief van de Christelijke Mutualiteiten om artsen toe te laten hun eigen voorschrijfgedrag (via internet) te evalueren door toetsing aan het voorschrijfgedrag van collega's.

Belgische artsen schrijven meer geneesmiddelen voor dan hun collega's in andere (Noord-)Europese landen. Gemiddeld schrijft een Belgische arts per voorschrift 2 à 3 genesmiddelen voor. In Noord-Europese landen ligt het gemiddelde lager. In Zuid-Europese landen ligt het doorgaans iets hoger. Globaal genomen bestaat het terechte vermoeden dat er in ons land sprake is van overconsumptie van (dure) geneesmiddelen.

Wivina Demeester is van oordeel dat initiatieven om overconsumptie tegen te gaan het meest efficiënt en effectief zijn als ze door de gezondheidssector zelf worden gedragen : zelfregulering valt te verkiezen boven overheidsoptreden. In die zin beschouwt ze het initiatief van de Christelijke Mutualiteiten dan ook als een beloftevolle aanzet.

Wivina Demeester wil dat het toekomstige (Vlaamse) gezondheidsbeleid zich inschrijft in de Europese trend van decentralisering en responsabilisering met de bedoeling tot een beheersing van de kosten te komen. De ziekenfondsen hebben hiermee reeds een beperkte ervaring. De minister rekent erop dat ze die ervaring op een positieve manier zullen aanwenden op het ogenblik dat de gezondheidszorg gedefederaliseerd is en wanneer -in Vlaanderen - de financiële verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars zal vergroot worden.

Geneesmiddelenvoorschriften moeten informatiever worden voor de patiënt

In dezelfde lijn van het initiatief van de CM heeft ook Wivina Demeester een concreet voorstel klaar dat geneesmiddelenvoorschriften informatiever moet maken voor de patiënt, zodat het ook aanleiding kan geven tot een bespreking tussen de patiënt en de voorschrijvende arts.

Met name stelt Wivina Demeester voor dat de artsen op hun geneesmiddelenvoorschriften duidelijk aangeven wat de werkelijke kostprijs van de voorgeschreven geneesmiddelen is. Dit zal de artsen meer kostenbewust zal maken. Bovendien zal het de arts en de patiënt ertoe stimuleren om, op het ogenblik van het voorschrijven, alternatieven zoals bv. generische geneesmiddelen te bespreken..

Het voorstel bepleit ook dat de apothekers duidelijk maken wat de reële kostprijs is van de voorgeschreven geneesmiddelen. Het kasticket kan de totale kostprijs van het geneesmiddel, de bijdrage door de ziekteverzekering en de eigen bijdrage van de patiënt duidelijk specificeren.

info : Carl Buyck, woordvoerder van minister Demeester tel. (02) 227 24 11
e-mail: persdienst.demeester@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Ook reële kostprijs in Vlaamse geneesmiddelenvoorschriften '
Lees ook