Gemeente Nijmegen


Ook taxi en ambulance op busbaan

Met ingang van 13 februari kunnen taxi's en ambulances gebruik maken een groot deel van de busbanen in Nijmegen. De vervoersbedrijven moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij de politie. Dit besluit is bedoeld om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren.

Betere doorstroming
Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, is in Nijmegen op diverse plaatsen businfrastructuur (busbanen, busstroken en dergelijke) aangelegd. Zo kan het openbaar vervoer beter doorstromen. Het taxivervoer wordt hierbij beschouwd als een vorm van kleinschalig openbaar vervoer en kan gebruik maken van de businfrastructuur. Ook kunnen ambulances bij ziekenvervoer zonder spoedeisend karakter en dierenambulances van de busbanen gebruik maken. In noodgevallen is het aan politie, brandweer, ziekenauto's en andere aangewezen hulpverleningsdiensten sowieso al toegestaan om naar busbanen en busstroken uit te wijken.

Ontheffing
In het najaar van 1997 heeft de gemeente Nijmegen al een proef genomen met het toelaten van taxi's op de busbaan langs de van Boetbergweg. Dit onder meer naar aanleiding van vragen hierover vanuit de taxibranche. Evenals tijdens de proef op de van Boetbergweg wordt de businfrastructuur 'gecontroleerd' opengesteld. Er mag namelijk alleen gebruik van worden gemaakt als er van te voren ontheffing is aangevraagd en gekregen. De ontheffingen worden verleend door de politie en kunnen worden aangevraagd bij Bureau Bijzondere Executieve Taken. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden om het medegebruik zo te reguleren dat verstoringen van het openbaar vervoer worden voorkomen en de verkeersveiligheid niet nadelig wordt beïnvloed.

Niet overal
Niet alle businfrastructuur wordt voor medegebruik door taxi's en dergelijke opengesteld. Tijdens een inventarisatie is gebleken dat medegebruik op een aantal plaatsen vanwege de verkeersveiligheid of door de aanwezigheid van bussluizen niet mogelijk is. In een bijlage bij de ontheffing vinden taxibedrijven en ambulancediensten staat aangegeven waar medegebruik is toegestaan en waar het niet mag. Het laatste geldt voor het weggedeelte nabij de Waalbrug waar de invoegstrook op de A325 overgaat in een busbaan. Verder zijn de busbanen Kanaalstraat en Brabantse Poort niet toegankelijk.

Deel: ' Ook taxi en ambulance op busbaan Nijmegen '
Lees ook