LTO Nederland

Ook telers in praktijkproef zien het niet meer zitten

Faber biedt geen ruimte om impasse gewasbescherming te doorbreken

Dinsdag 11 september 2001 - Als staatssecretaris Faber (LNV) geen ruimte biedt om acute problemen als gevolg van het huidige gewasbeschermingsbeleid op te lossen, heeft verder overleg met haar geen zin meer. Dit zegt LTO-Nederland, nadat overleg hierover gisteravond niets heeft opgeleverd. De huidige impasse leidt er toe dat het nieuwe gewasbeschermingsbeleid ('Zicht op gezonde teelt') van Faber in de verdrukking raakt. Voorlopers in praktijkproeven dreigen het bijltje er bij neer te gooien.

In overleg met het bedrijfsleven beroept de staatssecretaris zich volgens LTO voortdurend op procedurele en juridische regels, maar maakt ze geen woord vuil aan de volstrekt onmogelijke situatie waar ondernemers in de praktijk voor staan. Tijdens een maandagavond gevoerd overleg tussen LTO en beide bewindslieden van LNV bood de staatssecretaris geen enkel begrip voor de vele telers die geen kant uit kunnen. Zij worden 'gevangen' in een situatie, waarin het ene na het andere middel wordt verboden en van het toelatingsbeleid van nieuwe, milieuvriendelijkere chemische en biologische middelen niets terechtkomt. LTO wil nu zelf met een plan komen om een omslag in beleid te bereiken.

Het bestuur van LTO-Nederland is van mening dat de impasse op een of andere manier doorbroken moet worden. Hernieuwd overleg met alle betrokken partijen, zoals Faber heeft voorgesteld, acht LTO alleen zinvol als enige opening wordt geboden om uit de problemen te komen. Het bestuur had geen goed woord over voor het feit dat staatssecretaris geen enkele sociale antenne heeft voor de gigantische problemen waar mensen in de praktijk mee worstelen.

Volgens LTO-voorzitter Gerard Doornbos is bij het verbieden van bestrijdingsmiddelen en de toelating ervan een volstrekt chaotische situatie ontstaan. Telers lopen hierdoor muurvast omdat een fors aantal gewassen niet meer kan worden geteeld. Dezelfde producten die in het buitenland worden geteeld, liggen wel in Nederlandse winkels. LTO vreest dat talloze telers zullen hun bedrijf moeten beëindigen omdat ze geen uitweg hebben naar andere gewassen.

De problemen spitsen zich toe op alle plantaardige sectoren en vooral de vollegrondsgroenteteelt. Nederland loopt in Europa met het verbieden van middelen voorop. Elders in Europa zijn volop middelen toegestaan, die hier niet meer gebruikt mogen worden. Nederlandse telers zien wel degelijk kansen om het gebruik van chemische middelen en daarmee de milieubelasting nog verder terug te dringen, als tegelijk een pakket middelen ter correctie beschikbaar blijft en nieuwe middelen beschikbaar komen. Vooruitstrevende telers zijn eind 2000 aan de slag gegaan met deze geïntegreerde gewasbescherming. In een brief aan staatssecretaris Faber lieten zij gisteren weten dat ze met de huidige regels niet meer uit de voeten kunnen.

Nadere informatie: Geert Pinxterhuis (tel. 070 3382779) en Jo Ottenheim (tel. 070 3382739)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Zoekwoorden:

Deel: ' Ook telers in praktijkproef zien het niet meer zitten '
Lees ook