Ook voor cabinepersoneel KLM dreigt overtolligheid

Ook voor cabinepersoneel KLM dreigt overtolligheid

De maatregelen die de KLM vandaag heeft aangekondigd die noodzakelijk zijn om het bedrijf op korte termijn weer winstgevend te maken, zullen ook de nodige gevolgen gaan krijgen voor het cabinepersoneel. Voor enkele honderden leden van het cabinepersoneel dreigt overtolligheid, maar de Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC) eist dat deze opgevangen wordt door het uitdelen van deeltijd, non activiteit en het natuurlijke verloop verlaten.

De VNC zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat geen cabineleden
gedwongen de KLM hoeft te verlaten. Vice voorzitter Henri Popelier: 'De KLM groeit op dit moment alleen nog in het verlies en dat moet worden omgebogen. Op termijn moeten de Baseline maatregelen ervoor zorgen dat het bedrijf weer winstgevend wordt. Daarna zal de KLM haar groeiscenario weer oppakken want in onze bedrijfstak is het 'to grow or to die', er is geen andere keuze. Het is dus niet ondenkbaar dat de KLM op termijn weer extra cabinepersoneel nodig heeft om die groeiverwachting in te vullen. Wij zullen er alles aan doen om onze leden aan het werk te houden. Daar gaan we voor!' Deze overtolligheid ontstaat doordat de KLM haar zomer- en winterdienst 2000 heeft ingekrompen door onder andere weinig winstgevende lijnen te schrappen. Daarnaast heeft de KLM aangekondigd de kosten per eenheid te willen aanpakken. Voor het cabinepersoneel betekent dit onder andere dat de KLM het aantal nevenfunctionarissen, mensen die naast hun vliegende baan ook een gedeeltelijke grondfunctie bekleden, drastisch wil reduceren. Henri Popelier: 'Ook deze discussie moeten we met beleid en verstand voeren. De tientallen nevenfunctionarissen hebben we niet voor niets en het is dan ook ondenkbaar dat we het fenomeen 'nevenfunctionaris' zomaar afschaffen. Deze discussie zullen we de komende maand met het bedrijf gaan voeren.'

Door operatie Baseline gaan KLM-breed zo'n tweeduizend mensen hun arbeidsplaats verliezen. Naar verwachting zullen 600 mensen hun baan gedwongen
verliezen. De KLM spreekt van een proces dat snel genomen moet worden, met de nodige duidelijkheid en compassie. De KLM wil vanaf 1 mei aanstaande 'Baseline' implementeren binnen het bedrijf. De komende maanden zullen de bonden en directie een intensieve discussie voeren om de kosten per eenheid te reduceren. De KLM waarschuwde dat er ook nog maatregelen genomen moeten worden om het bedrijf ook op langere termijn winstgevend te maken. Alleen 'Baseline' is onvoldoende om de KLM een gezonde toekomst te bieden, aldus de Directie. Daarom ook zal, volgens de KLM, de CAO's worden betrokken bij de Baseline-discussie.

De Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel is de grootste vakbond op Schiphol. Met ruim 8500 leden vertegenwoordigt zij 98% van het cabinepersoneel. Woordvoerder voor dit onderwerp is Henri Popelier, vice voorzitter. Hij is bereikbaar onder nummer 020-4056222 of
06-51381445

20 mrt 00 15:54

Zoekwoorden:

Deel: ' Ook voor cabinepersoneel KLM dreigt overtolligheid '
Lees ook