Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: Persbericht

Datum: 30 december 1999

Nummer: 31

Oordeel over Internationale Financiële Instellingen naar Tweede Kamer

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd over " De Internationale Financiële Instellingen als kanaal voor ontwikkelingssamenwerking". In de nota wordt een oordeel gegeven over de bijdrage die deze instellingen (de zogenoemde IFI's)- waaronder de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken -leveren aan armoedebestrijding en andere daaraan gerelateerde doelstellingen op het vlak van milieu, gender, en de kwaliteit van het bestuur.

De nota concludeert dat de doelstellingen van de IFI's in toenemende mate overeenkomen met het Nederlandse beleid. De mate waarin de doelstellingen in de praktijk worden gebracht verschilt per instelling.

Bij de Wereldbank - veruit het belangrijkste in termen van geld, aantal medewerkers en invloed - is veel verbeterd. In 1998 boekte 80% van de projecten van de Bank een 'bevredigend resultaat'. Maar Herfkens heeft ook kritiek. Het beleid wordt nog te veel in Washington gemaakt waardoor er niet altijd voldoende begrip is van de praktijk in het ontvangende land. Het feitelijke beleid is nog onvoldoende doordrongen van de prioriteit die aan armoedebestrijding wordt gegeven.

Ook voor de regionale ontwikkelingsbanken geldt dat de prioriteit voor armoedebestrijding nog verder in concreet beleid vertaald zal moeten worden. Herfkens bepleit in haar nota dat de Interamerican Development Bank het ownership van de lenende landen en de samenwerking met andere donoren versterkt. Ten aanzien van de Asian Development Bank wordt onder meer vergroting van de transparantie bepleit. De African Development Bank is, volgens Herfkens, 'zonder twijfel ... de zwakste broeder'.

De nota gaat ook in op de betekenis van ESAF, het structurele aanpassingsprogramma voor ontwikkelingslanden van het IMF. Nederland zal zijn opstelling ten opzichte van dit programma belangrijke mate laten bepalen door de manier waarop armoedebestrijding en sociale doelstellingen daarin zijn geïntegreerd.

Belangstellenden kunnen de nota opvragen, tel. 070-3484168.

Deel: ' Oordeel Internationale Financiële Instellingen naar Kamer '
Lees ook