Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Oratie prof. dr. Bas J.N. Schreuder over verwerking van oorlogstrauma's
OORLOGSERVARINGEN JONGE KINDEREN HEBBEN VAAK PSYCHIATRISCHE GEVOLGEN

Schokkende oorlogservaringen van zeer jonge kinderen kunnen een ingrijpende invloed uitoefenen op hun latere leven. Van kleine kinderen werd en wordt nog steeds gedacht dat ze geen kennis hebben van wat ze meemaken. Die veronderstelling kopt niet. Van de twintig kinderen die op 5 april 1999 in een vluchtelingenkamp in Macedonië werden geboren, zullen er zeker vier ernstige psychiatrische gevolgen gaan ondervinden.

Dat beweert prof. dr. Bas J.N. Schreuder in zijn oratie 'Wat niet weet, wat wel deert', op donderdag 22 april bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Transgenerationele Oorlogsgevolgen' aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Prof. Schreuder is daarnaast verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1987 directeur van het Centrum '45 te Oegstgeest.

Met transgenerationele oorlogsgevolgen worden de langdurige psychische gevolgen van schokkende oorlogservaringen voor kinderen bedoeld. Het gaat om kinderen die tijdens een oorlog werden geboren. Het gaat ook om kinderen die door de traumatische ervaringen van hun ouders psychiatrische problemen ondervinden.

Hun verwerking en de kans op late psychische stoornissen is van veel factoren afhankelijk. Eén daarvan is de wijze waarop met de herinneringen aan de schokkende ervaringen wordt omgegaan. Dat geldt zowel het microniveau van het gezin en het individu, als ook het maatschappelijke niveau. Voorbeelden op microniveau zijn vormen van erfelijke gevoeligheid, invloeden tijdens de zwangerschap, en opvoeding en leren.

Voorbeelden van de maatschappelijke invloed op individuele verwerking zijn vormen van collectieve amnesie en de ritualisering van collectief herdenken. Traumatische ervaringen kunnen in het lichaam verankerd worden bijvoorbeeld door blijvende storing van hormonale systemen. Zo kunnen ze steeds weer invloed op het gedrag blijven uitoefenen. Verschillende (dier)onderzoeken wijzen op een subtiele invloed van ouderlijk trauma op de kinderen en de ontwikkeling van stoornissen. Een juiste inschatting maken van deze factoren is al op jonge leeftijd mogelijk en biedt mogelijkheden kinderen met een bijzonder risico te begeleiden om zo late stoornissen te voorkomen.

Binnen de leeropdracht zal dit verder worden ontwikkeld tot een voor de algemene praktijk van de hulpverlening bruikbaar protocol voor risico-analyse bij kinderen die aan oorlogsgeweld hebben blootgestaan.

Oratie

Wat niet weet, wat wel deert: over de cognitief-emotionele verwerking van oorlogstrauma's door ouders en hun kinderen. Oratie prof. dr. Bas J.N. Schreuder, Katholieke Universiteit Nijmegen, 22 april 1999, 15.45 uur, Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

Samenvatting tekst

Deel: ' Oorlogservaringen kinderen hebben psychiatrische gevolgen '
Lees ook