TuinbouwNet


Oorzaak wortelverdikking nog niet achterhaald

De precieze oorzaak van het optreden van wortelverdikking in de groeifase van de komkommerplant is nog altijd niet achterhaald. Door de verdikking van de wortel stagneert de groei van de plant en hierdoor treedt productieverlies op. De komende tijd zal het onderzoek zich vooral richten op het opsporen van de organismen die verantwoordelijk zijn voor de verdikking.

De Sectorcommissie Groenten en Fruit van het Productschap Tuinbouw (PT) vindt het belangrijk dat de oorzaak van de wortelverdikking boven water komt en ondersteunt het vervolgonderzoek nogmaals financieel. Verder heeft de sectorcommissie in haar vergadering in april de volgende projecten goedgekeurd.

Pereprachtkever

De pereprachtkever kan in sommige jaren grote schade aanrichten in boomgaarden. Om te voorkomen dat de kever z'n vernietigende werk kan uitvoeren is een proef opgezet om te bepalen wanneer en onder welke omstandigheden de kever actief wordt. Dit gebeurt in het zuiden en midden van ons land. Hiermee kan uiteindelijk een waarschuwingssysteem opgezet worden voor de bestrijding van het insect.

Vorststrepen witlof

Roodverkleuring van witlof beïnvloedt de kwaliteit negatief. Door de slechte weersomstandigheden - vorst en wateroverlast - is witlof dit seizoen erg gevoelig voor roodverkleuring (vorststrepen). Op proeftuin Zwaagdijk wordt onderzocht hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Uit proeven is naar voren gekomen dat met aangepaste voedingsschema's minder roodverkleuring optreedt.

Uien

Om de inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen in de uienteelt zoveel mogelijk te beperken heeft de sectorcommissie van het PT financiële steun toegezegd voor een project waarin de conditie van het onkruid tussen de uien bepaald wordt. Afhankelijk van de 'kwaliteit' van het onkruid kan de teler de dosering van bestrijdingsmiddelen aanpassen. Bij een lagere dosering dan normaal kunnen middelen en kosten worden bespaard.

Witlofwortelen

De Stichting Robolof wil onderzoeken of het mogelijk is witlofwortelen mechanisch op te zetten in trekbakken. Als dit technisch lukt kunnen er kosten bespaard worden. Het productschap heeft voor het project geld beschikbaar gesteld met als voorwaarde dat bij succes het geld wordt terugbetaald aan het PT.

Voor alle projecten stelt het Productschap Tuinbouw (PT) de eis dat de uitkomsten voor de hele sector beschikbaar zijn. De Sectorcommissie Groenten en Fruit van het PT maakt uit welke onderzoeken gehonoreerd worden. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van teelt, handel en vakbonden. Het Productschap Tuinbouw houdt toezicht op de voortgang van de projecten en de verspreiding van de resultaten.

Deel: ' Oorzaak wortelverdikking nog niet achterhaald '
Lees ook