EVD

Oost-Europa: landbouw in transitielanden

---

In 2002 is de landbouwproductie in Centraal-Europa licht gedaald. De daling is vooral te danken aan tegenvallende oogstresultaten als gevolg van de droogte. Vooral de graanproductie is hierdoor gedaald. Toch bleef Centraal-Europa een netto graanexporteur in 2002, dankzij de overschotten van 2001. In Rusland en de Oekraïne is de landbouwproductie in 2002 gestegen, dankzij economisch herstel en toegenomen investeringen.
Dit artikel beschrijft de resultaten in 2002 van de landbouwsector in Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Rusland en de Oekraïne.

28.01.2003
---

Bron: Vienna institute for international economic studies, (6p.) Agriculture in transition countries
Nummer: 99403

Open het originele document via:
Open brondocument
Wat is InfoPlus?

De volledige tekst is op te vragen bij de afdeling Voorlichting, e-mail kopie@info.evd.nl, fax (070) 379 78 58. Vermeld steeds uw eigen faxnummer en nummer 99403. Kosten: bij meer dan 50 pagina's 0,20 euro per pagina en 5,00 euro administratiekosten.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de informatiemanager OOST-EUROPA (Annemarie Destree), e-mail OOST-EUROPA, fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 00.

Zoekwoorden:

Deel: ' Oost-Europa landbouw in transitielanden '
Lees ook