Ingezonden persbericht

"Oost-europese misdaadgolf treft nederlandse detailhandel"

Leidschendam 12 juli 2002
Een ware misdaadgolf treft sinds de invoering van de euro de Nederlandse detailhandel. Uit meldingen van winkelbedrijven die begeleid gingen van aangiften, is gebleken dat sinds januari 2002 binnen de detailhandel een explosieve stijging te merken is van verschillende soorten criminaliteit, uiteenlopend van winkeldiefstal, kassabonfraude, oplichting, kassagrepen en bedreiging. Opvallend is dat de verdachten steeds vaker personen zijn met een Oost-Europees uiterlijk en dat vluchtauto's die gebruikt worden voorzien zijn van buitenlandse kentekenplaten. In enkele gevallen is de herkomst van de verdachten bevestigd na aanhoudingen op heterdaad. De daders staan haarscherp op de foto's van de beveiligingscamera's. Uit de meldingen is tevens duidelijk geworden dat sprake is van georganiseerde criminaliteit waarbij de criminelen met name in groepsverband en met grote precisie hun criminele daad tot uitvoer brengen en daarbij landelijk actief zijn. Dankzij aanzienlijke investeringen in beveiligingsapparatuur en opleidingen van personeel, worden veel daders geregistreerd maar staat de detailhandel bijna machteloos tegen dit verschijnsel als de politie niets doet.

Doordat uitwisseling van gegevens tussen de verschillende politieregio's omtrent dit soort misdrijven nagenoeg ontbreekt en er bij de politie onvoldoende capaciteit is om een landelijk team op te zetten voor het bestrijden van deze criminaliteit, ontbreekt het inzicht in de precieze omvang van deze vormen van criminaliteit. Het PlatformDetailhandel.nl schat op basis van de meldingen, frequentie en grootte van de buit dat er door toedoen van deze criminelen maandelijks een schade van miljoenen euro's binnen de detailhandel geleden wordt. De gevolgen voor het winkelpersoneel zijn hierbij niet meegerekend.

Verschillende detailhandelorganisaties zijn er inmiddels toe overgegaan hun personeel door middel van foto's van de verdachten, het doorgeven van kentekens van de vluchtauto's en beschrijvingen van gebruikte diefstalmethodieken gericht te waarschuwen voor deze criminelen. Het is merkwaardig te constateren dat winkelbedrijven een beter overzicht hebben van landelijk opererende criminelen dan de politie. Bij het aandragen van gegevens naar politie en Justitie stuiten winkeliers op grote terughoudendheid en frustratie bij de politie als gevolg van capaciteitsproblemen. Het PlatformDetailhandel.nl pleit voor het direct oprichten van een landelijk werkend team binnen de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen en combineren van gegevens omtrent georganiseerde misdaad die gericht is op de detailhandel. De informatie die de winkeliers aandragen blijft nu vrijwel altijd bij individuele korpsen hangen.

Het PlatformDetailhandel.nl is een samenwerkingsverband van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Nationale Winkelraad van MKB Nederland (NWR). De Raad Nederlandse Detailhandel treedt op namens de filiaal- en grootwinkelbedrijven. De Nationale Winkelraad treedt op namens de zelfstandige ondernemers in de detailhandel en het winkelambacht, het zogenaamde midden- en kleinbedrijf. Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt de totale bedrijfstak detailhandel.

Deel: ' Oost-europese misdaadgolf treft nederlandse detailhandel '
Lees ook