Provincie Overijssel

Oost-Nederlandse Kamerleden bezoeken Overijssel en Gelderland

Commissaris Kamminga van de provincie Gelderland gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet het experiment met het regioconvenant omarmt en meer stevigheid geeft. Hij vertrouwt erop dat de Oost-Nederlandse volksvertegenwoordigers eraan bijdragen dat de samenwerking tussen Den Haag en het Landsdeel Oost meer gaat opleveren dan enkel papier. Kamminga zei dit op 10 juni tijdens een werkbezoek van Oost-Nederlandse Kamerleden aan de procincies Overijssel en Gelderland .

Kamminga vroeg ook aandacht voor een betere infrastructuur. 'Als we nu niet ingrijpen krijgen we in Oost-Nederland te maken met een mobiliteitsinfarct waar ook de Randstad de zure pluchten van gaat plukken. Hij doelde hiermee op noodzakelijke maatregelen op de A1, de A12, en de A50 en de aanleg of doortrekking van de A18, de A15 en de A73.

De Kamerleden waren uitgenodigd door de besturen van Gelderland en Overijssel met als doel om bij de start van de nieuwe regeerperiode kennis te maken met elkaar en met wat er in Oost-Nederland leeft.

Behalve voor het vastlopende verkeer, braken de bestuurders ook een lans voor plattelandsvernieuwing, leefbaarheid in grote steden, veiligheid en revitalisering van bedrijventerreinen. De plannen die Oost-Nederland op deze gebieden wil uitvoeren dragen bij aan een versteviging van de balans tussen economie en ecologie. Deze balans is de grote kracht van deze regio. De plannen kunnen pas goed worden uitgevoerd wanneer Den Haag ook meebetaalt.

Alle beoogde ontwikkelingen vallen onder de paraplu van het Regioconvenant, oftewel de Agenda van de Toekomst van het Oosten. Deze agenda is een gezamenlijk product van de provincies Overijssel en Gelderland en de kaderwetgebieden KAN en Twente. Met de huidige (demissionaire) regering zijn principe-afspraken gemaakt over de uitvoering ervan. Omdat het regioconvenant een experiment betreft, is het de vraag of de nieuwe regering alle afspraken nakomt.

Kamerleden en provinciale bestuurders brachten onder meer een bezoek aan bedrijventerrein de Mars bij Zutphen en zorgboerderij de Kleine Wildenberg in Diepenveen. Op de Mars vindt momenteel een grootscheepse renovatie plaats die met name de veiligheid en leefbaarheid op het terrein en in de omgeving ten goede komt. Bovendien levert het vernieuwde terrein straks enkele duizenden extra arbeidsplaatsen op.

Boerderij de Kleine Wildenberg is een voorbeeld van wat Oost-Nederland (ook) verstaat onder plattelandsvernieuwing . Op de Kleine Wildenberg hebben verstandelijk gehandicapten onder begeleiding de dagelijkse zorg voor koeien, varkens, kippen en moestuin en. Een 24 uurs- verblijf in een inrichting blijft hen op die manier bespaard. Het agrarisch gebied krijgt er op deze manier een nieuwe functie bij.

Wensenlijst Landsdeel Oost aan informateur Donner

Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek

Flora in laagveengebied in kaart gebracht

Informatieavond ruimte voor de rivier

Iedere woensdag spreekuur in milieucentrum Deventer

Jaarlijks 204.000 beschikbaar voor veiligheid

Bijeenkomst Stedelijke Vernieuwing 13 - 6 vervalt

Reggevisie binnen plan landinrichting Rijssen ter inzage

Nieuwe commissaris Geert Jan Jansen wil provincie met smoel "Duidelijk keuzes maken. En keuzes duidelijk maken"

© 17-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Oost-Nederlandse Kamerleden bezoeken Overijssel en Gelderland '




Lees ook